Στρατηγική σύμπραξη του ΑΠΚΥ με το Advanced Media Institute - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

29
Τρι, Σεπ

Στρατηγική σύμπραξη του ΑΠΚΥ με το Advanced Media Institute

 

 

 

 

 

Στρατηγική συνεργασία εγκαθιδρύουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Advanced Media Institute (AMI) – Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών και συνεργειών υπέρ των φοιτητών και αποφοίτων που συνδέονται με τα αντικείμενα της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και των Νέων Μέσων, αλλά και την ανάπτυξη κοινών επωφελών δράσεων και την προσθήκη αξίας στη λειτουργία και το έργο των δύο Οργανισμών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμπραξης, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» και του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» θα έχουν ευκαιρίες πρακτικής μαθητείας σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς, ώστε να αναπτύξουν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και ικανότητες. Μέσα από το ερευνητικό έργο του AMI, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε ερευνητικές δραστηριότητες. Το ΑΠΚΥ και το ΑΜΙ συμφώνησαν μεταξύ άλλων και την από κοινού προβολή του έργου και των δράσεών τους, τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα και τη συνεργασία σε έργα εφαρμοσμένης επικοινωνίας.

Το Νέο καινοτόμο και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» είναι η απάντηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στις εξεζητημένες συνθήκες του σημερινού υπερ-επικοινωνιακού κόσμου που πλαισιώνει τη ζωή του πολίτη και της εκπαίδευσης, αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη ζωή εκπαιδευτικών - μαθητών. Tο Νέο πρόγραμμα προσφέρεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και δίνει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» έχει στόχο την παροχή ουσιαστικής και εφαρμοσμένης γνώσης στον τομέα της στρατηγικής, των τακτικών, των μεθόδων και των Μέσων επικοινωνίας και δημοσιογραφίας. Προσφέρει στον φοιτητή, εργαζόμενο ή μη, τις αναγκαίες βάσεις για την εξέλιξή του: εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, ώστε να αναπτυχθεί και να πετύχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του στόχους στον σύγχρονο, ανοιχτό, υπερ-επικοινωνιακό κόσμο της πυκνής δικτύωσης και αδιάλειπτης ανάγκης δημοσίευσης.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.