Επιλέγω το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

Επιλέγω το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διότι :

  • Φοιτώ σε ένα αξιόπιστο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο.
  • Επιλέγω μεταξύ αναγνωρισμένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.
  • Σπουδάζω στον προσωπικό χώρο και χρόνο μου, με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου.
  • Τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά.
  • Διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
  • Αξιοποιεί για τις εκπαιδευτικές διεργασίες υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, με χρυσά βραβεία στην ενότητα «Εκπαιδευτικό Έργο» της κατηγορίας «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 και 2020.
  • Οργανώνει εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και – υπό προϋποθέσεις – σε τρίτες χώρες.
  • Διακρίνεται για την ενεργή του συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι.
  • Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από πανεπιστημιακά δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.