Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ

Με νέα διάρθρωση, ανανεωμένο περιεχόμενο και Θεματικές Ενότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Το Ανοικτό ΜΒΑ. Το Ανοικτό ΜΒΑ προσφέρεται με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία επιτρέπει ευελιξία στη φοίτηση από τον προσωπικό χώρο, στον ρυθμό μάθησης και στον χρόνο που έχει διαθέσιμο ο κάθε ενδιαφερόμενος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να διευρύνουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο Ανοικτό ΜΒΑ και έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου 2023 μέσω του www.ouc.ac.cy.

Στόχος του Ανοικτού ΜΒΑ είναι η ενδυνάμωση και η προετοιμασία (εν δυνάμει) στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων ηγεσίας, οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο πολυδιάστατο ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Μέσα από το Πρόγραμμα αναπτύσσονται οι ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες των φοιτητών και η πρακτική εξειδίκευσή τους μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης τούς καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν κάθε επιχειρησιακή πρόκληση. Το Ανοικτό ΜΒΑ εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η ικανότητα των στελεχών οργανισμών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Η καινοτομία, η έμφαση στην επιχειρησιακή πρακτική, η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, η σύνδεση με την έρευνα, το πολυμορφικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, ο διεθνής προσανατολισμός των Θεματικών Ενοτήτων και η διασύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας είναι ορισμένες από τις παραμέτρους που ξεχωρίζουν το Ανοικτό ΜΒΑ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Ανοικτό ΜΒΑ πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 5.850 Ευρώ. Το ΑΠΚΥ υποστηρίζει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονείς, κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων (από 10% ως πλήρη απαλλαγή). Απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που θα εγγραφούν στο Ανοικτό ΜΒΑ μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις που το Πανεπιστήμιο παραχωρεί σε απόφοιτούς του που συνεχίζουν στις σπουδές τους σε 2ο ή/και σε 3ο πρόγραμμα σπουδών.

Πάρε τη μόρφωση στα χέρια σου και επέλεξε Το Ανοικτό ΜΒΑ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανάπτυξε τις γνώσεις σου - διεύρυνε τις δυνατότητές σου.

 

TheOpenMBA EL

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (European Association of Distance Teaching Universities - EADTU), συνδιοργάνωσαν στις 9-10 Μαρτίου 2023 σεμινάριο κατάρτισης προσωπικού πανεπιστημίων που προσφέρουν εκπαίδευση εξ αποστάσεως με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Δεκαέξι (16) συμμετέχοντες από την EADTU και τέσσερα (4) Πανεπιστήμια μέλη της Ένωσης, το Uninettuno, το Open Universiteit Netherlands, το Bifröst University και το Open University of Catalonia, συμμετείχαν στο σεμινάριο που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΑΠΚΥ στη Λευκωσία, ενώ προσωπικό άλλων Πανεπιστημίων, όπως το UNED, το Πανεπιστήμιο Jyväskylä και το Universidade Aberta, συμμετείχαν στις εργασίες του σεμιναρίου διαδικτυακά.

Παρουσιάσεις από μέλη του προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας, Πρυτανεία), καθώς και παρεμβάσεις και παρουσιάσεις από συμμετέχοντες με φυσική παρουσία ή/και εξ αποστάσεως συνέθεσαν το Πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο επικεντρώθηκε σε θέματα όπως: Online Assessment, Designing Learning Experiences, Instructional design, Collaborative virtual learning, ChatGPT, Applied Gamification Techniques for Distance Learning, Digital campuses, Links with the Industry, Student support services, Communication strategies.

Αναμφίβολα, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο μετά την πανδημία της νόσου covid-19, αλλά κυρίως λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για ευελιξία στην εκπαίδευση και για διά βίου μάθηση χωρίς αποκλεισμούς. Η EADTU και τα πανεπιστήμια-μέλη της, μεταξύ αυτών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάζονται στενά για την προώθηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους προς όφελος συμβατικών πανεπιστημίων που επιδιώκουν να ενισχύσουν τα προγράμματα σπουδών τους με εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

 

EADTU StaffTrainingEvent 03 2023 1

Κυκλοφόρησε από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας το νέο βιβλίο του Γιώργου Δεληγιαννάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο: «A Cultural History of Late Roman Cyprus». Η μονογραφία εντάσσεται στη σειρά «Texts and Studies in the History of Cyprus». Έχει ως θεματική τη συνύπαρξη Χριστιανών και Εθνικών στη Ρωμαϊκή Κύπρο κατά την εποχή της όψιμης αρχαιότητας, με χρονική αφετηρία τη βασιλεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305) και με κατάληξη την απονομή του καθεστώτος του αυτοκέφαλου στην Εκκλησία της Κύπρου το 431. Αυτή η εποχή, αν και δεν έχει μελετηθεί στον ίδιο βαθμό όσο οι κατοπινοί αιώνες, κυρίως εξ αιτίας της ισχνότητας των πηγών, ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας της Κύπρου κατά την όψιμη αρχαιότητα. Χαρακτηρίζεται από συνέχεια με το ρωμαϊκό παρελθόν της Κύπρου και από θρησκευτικό πλουραλισμό, έστω και σε αισθητά μειωμένο βαθμό σε σχέση με το άμεσο παρελθόν. Για τη συγγραφή της μονογραφίας του, ο Αναπλ. Καθηγ. Γιώργος Δεληγιαννάκης έχει αξιοποιήσει τόσο τις γραπτές, όσο και τις αρχαιολογικές πηγές και ευρήματα.

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου συζητείται η μετάβαση της Κύπρου από την κλασική εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας σε αυτήν της όψιμης αρχαιότητας, με αναφορά στις αλλαγές που το νησί και οι κάτοικοι υπέστησαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι θρησκευτικές τάσεις της εποχής, καθώς και το πώς  αντιμετώπισαν την νέα χριστιανική πίστη οι ούτως καλούμενοι Εθνικοί. Μια σημαντική τροχοπέδη στη εξέταση αυτού του θέματος είναι η έλλειψη στοιχείων για τον πολυθεϊσμό μετά από τον 3ο αιώνα, με αποτέλεσμα οι μελετητές, οι οποίοι καταπιάνονται με το θέμα, να χρησιμοποιούν μεταγενέστερες χριστιανικές και μάλιστα αγιογραφικές πηγές. Το τρίτο κεφάλαιο επανεξετάζει τα μωσαϊκά δάπεδα που ανευρέθηκαν σε οικιστικούς χώρους σε διάφορα μέρη της Κύπρου, τα οποία προσφέρουν νέες ερμηνείες σχετικά με τις διάφορες πτυχές του αστικού πολιτισμού και την εικονογραφία τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται συστηματικά η εξάπλωση του Χριστιανισμού και η εδραίωση της τοπικής εκκλησίας από την εποχή των Αποστόλων μέχρι αυτήν του επισκόπου Επιφανίου, με την αξιοποίηση αρχαιολογικών ευρημάτων και γραπτών πηγών που καλύπτουν έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο προσφέροντας έτσι νέες πτυχές του θέματος στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το τελευταίο κεφάλαιο εστιάζει στον Επίσκοπο Επιφάνιο ως προσωπικότητα που σφράγισε ανεξίτηλα την κυπριακή πραγματικότητα κατά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα.

O Γιώργος Δεληγιαννάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 2007 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει λάβει ερευνητικές υποτροφίες από τα πανεπιστήμια Πρίνστον, Οχάιο Στέιτ και Ρόστοκ. Έχει επίσης διατελέσει υπότροφος του ιδρύματος Alexander von Humboldt (2017-2019, 2023) και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια (2020). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία, και στη Μελέτη της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στους Ρωμαϊκούς και Υστερορωμαϊκούς Χρόνους.

 

CulturalHistoryLateRomanCyprus Deligiannakis BookCover

 

 

 
 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων όσοι αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει ήδη αρχίσει και ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου 2023.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions


Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ καλύπτουν περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης και προσφέρουν τέσσερα (4) Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε πεδία αιχμής, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, με διεθνή απήχηση και άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλες οι Θεματικές Ενότητες (τα μαθήματα) των προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να απαιτείται φοίτηση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με 20 χρόνια εξειδίκευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει λόγω των ποικίλων άλλων υποχρεώσεών του. Η υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, που είναι το κύριο εκπαιδευτικό μέσο, υποστηρίζει τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και ενσωματώνει εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας. Στο ΑΠΚΥ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σπουδάζουν με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με συνεχή και ουσιαστική αλληλεπίδραση με εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τον δημόσιο χαρακτήρα του και με γνώμονα την παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, το ΑΠΚΥ διατηρεί το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα προσιτό και υποστηρίζει ομάδες φοιτητών και φοιτητριών με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων (από 10% ως πλήρη απαλλαγή).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 / 711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy

 

800x400 STATIC GR 2023 2024

 

 

 

 

 

 

Βραβείο στα Cyprus Education Leaders Awards 2022 για καινοτόμες εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση απέσπασε, για τέταρτο κατά σειρά έτος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Συγκεκριμένα, το ΑΠΚΥ έλαβε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού εργαλείου προσομοίωσης τύπου SimCity για τη διαχείριση αποβλήτων εικονικών πόλεων». Το εργαλείο διαχείρισης αποβλήτων (Waste Management Tool) είναι ίσως η πρώτη εφαρμογή προσομοίωσης τύπου SimCity στην Κύπρο και μία από τις πρώτες στον κόσμο που ασχολείται εξ ολοκλήρου με το θέμα των αποβλήτων.

Το έργο σχεδίασαν και ανέπτυξαν από κοινού το στέλεχος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας (EEYM), Δρ Γιώργος Παππάς, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς, Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του ΑΠΚΥ και η υποψήφια διδάκτωρ Ηλιάνα Παπαμιχαήλ. Το έργο προς αξιοποίηση από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας “top-down” εφαρμογής αναπαράστασης μίας εικονικής πόλης, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί διαδραστικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στρατηγικών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να μετρήσει την επίδραση διαφόρων ενεργειών στο περιβάλλον. Ένα σημαντικό γνώρισμα του εργαλείου είναι ότι οι μετρήσεις και τα όρια των δεικτών προέρχονται από πολύχρονη έρευνα πεδίου προσδίδοντας μεγάλο ρεαλισμό στα αποτελέσματα που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κυπριακή Δημοκρατία που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Με στόχο την παροχή μαθησιακής εμπειρίας υψηλής ποιότητας στους διδασκομένους, όχι μόνο επενδύει το ΑΠΚΥ σε ήδη υπάρχοντα τεχνολογικά εργαλεία αλλά αναπτύσσει και νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές, ως μέρος των στρατηγικών του σχεδιασμών. Μέσω των εφαρμογών αυτών επιτυγχάνεται η προσφορά διαδραστικών δραστηριοτήτων στους φοιτητές βελτιστοποιώντας τη μαθησιακή τους εμπειρία. Σημαντικές διακρίσεις, όπως εν προκειμένω η βράβευση στα Cyprus Education Leaders Awards (CELA) για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, επισφραγίζει το όραμα και τις προσπάθειες του ΑΠΚΥ να εστιάσει στις ανάγκες των ενηλίκων φοιτητών, που επιδιώκουν να σπουδάσουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο και ρυθμό μάθησης, με καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Η απονομή των CELA για την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2023 με διοργανωτή την εταιρεία BOUSSIAS.

 

CELA 2022 silver SimCity 1  CELA 2022 silver SimCity 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει τη δημιουργία Παιδικού Τμήματος, με απώτερο σκοπό την προσέγγιση και τη διασύνδεσή της και κατ’ επέκταση του ΑΠΚΥ με την ευρύτερη κοινωνία. Πρόκειται για μια δράση κοινωνικής προσφοράς που αποτελεί και συνιστώσα αναδυόμενων τάσεων στον χώρο των Βιβλιοθηκών διεθνώς. Προσελκύοντας γονείς και παιδιά μέσω του Παιδικού Τμήματος σε δημιουργικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, στόχος είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της αγάπης για μάθηση από μικρές ηλικίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ διοργανώνει εκδήλωση γνωριμίας για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, την Κυριακή 2 Απριλίου 2023, μεταξύ 10:00-12:00, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης (Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 48, 2235 Λατσιά, Λευκωσία). Στην εκδήλωση, επαγγελματίας στο αντικείμενο θα συμμετέχει αφιλοκερδώς με δημιουργικές και μουσικο-κινητικές δραστηριότητες για τα παιδιά, τα οποία θα λάβουν από το Πανεπιστήμιο δωράκια και εδέσματα.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, η Βιβλιοθήκη απευθύνει και Πρόσκληση για δωρεές εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά ηλικιών Κ-6 (νηπιαγωγείου, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), για σκοπούς δημιουργίας της βασικής συλλογής του Παιδικού Τμήματός της. Οι δωρεές δύνανται να περιλαμβάνουν πολλαπλά είδη υλικού (π.χ. έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, εκπαιδευτικές εφαρμογές, είδη ρομποτικής), τα οποία στη συνέχεια θα διατίθενται ελεύθερα για αξιοποίηση από τους επισκέπτες της. Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ ευχαριστεί και όλα τα σχολεία της περιοχής του Πανεπιστημίου για τη θετική ανατροφοδότηση και το μεγάλο ενδιαφέρον που εξέφρασαν ήδη για τις επερχόμενες δράσεις.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ευρωπαϊκός Ερπετολογικός Σύνδεσμος (Societas Europaea Herpetologica - SEH) θα χρηματοδοτήσει μελέτη του Δρος Σάββα Ζώτου, επιστημονικού συνεργάτη του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και της Μαριλένας Σταματίου, απόφοιτου του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και μεταπτυχιακής συνεργάτιδας στο Εργαστήριο, η οποία αφορά στην παρακολούθηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου στην περιοχή Παραλιμνίου.

To ερευνητικό έργο με τίτλο «Monitoring the population of the endemic Cyprus grass snake at Paralimni lake», το οποίο έλαβε τη χορηγία του SHE, θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2023 και έχει διάρκεια 10 μήνες. Στόχος είναι η συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού του ενδημικού υποείδους κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) στην περιοχή του Παραλιμνίου, ένα εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί για πάνω από 15 χρόνια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο και μοναδικό είδος φιδιού, το οποίο είναι αυστηρά προστατευόμενο, και απαντάται στην περιοχή του Παραλιμνίου και σε περιοχές της οροσειράς του Τροόδους. Οι γνώσεις για τη βιολογία, την οικολογία και την κατάσταση των πληθυσμών του είναι αρκετά περιορισμένες. Επιπρόσθετα, ο πληθυσμός του στην περιοχή του Παραλιμνίου απειλείται από πλήθος ανθρωπογενών πιέσεων (π.χ. οικιστική ανάπτυξη, κατακερματισμός οικοσυστημάτων, εναπόθεση σκουπιδιών και ρύπανση υγροτόπων). Τα αποτελέσματα της μελέτης των Ζώτου και Σταματίου αναμένεται να εμπλουτίσουν σημαντικά την υπάρχουσα γνώση για το κυπριακό νερόφιδο, παρέχοντας παράλληλα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές για καλύτερη προστασία και διαχείριση του είδους.

 

kypriakonerofido 

SEH 2023 A

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Μάθε τα πάντα για το Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου που προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα αποκλειστικά εξ αποστάσεως, στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου "Εκπαίδευση και Καριέρα" 2023 (03-05 Μαρτίου 2023).
Αποστολή του ΑΠΚΥ είναι να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων όσοι αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Στο Πανεπιστήμιό μας σπουδάζεις στον δικό σου ρυθμό, από τον προσωπικό σου χώρο, στον δικό σου χρόνο χρησιμοποιώντας το λάπτοπ, τον υπολογιστή, το τάμπλετ, ακόμη και το κινητό σου τηλέφωνο.
Γνώρισε το καινοτόμο εκπαιδευτικό μας μοντέλο, την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass που υποστηρίζει τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, και το πώς το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό προσφέρει συνεχή ακαδημαϊκή υποστήριξη και καθοδήγηση.
 
Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
  • Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 | 08:30 – 14:00 και 16:00 – 20:00
  • Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 | 15:00 – 20:00
  • Κυριακή, 5 Μαρτίου 2023 | 15:00 – 20:00


Την Έκθεση συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ).
 
 
CYEduFair2023

 

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 05 έως 10 Μαρτίου 2023 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιου πανεπιστημίου εξειδικευμένου στις σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, περιλαμβάνει (τηλε)διαλέξεις και εκδηλώσεις ανοικτές για το ευρύ κοινό.


Κυριακή, 5 Μαρτίου 2023 | 20:00

Τηλεδιάλεξη: «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καιρό πολέμου: Νομικό πλαίσιο, νέες προκλήσεις και πρόσφατες εξελίξεις. Μια στοχευμένη επισκόπηση»

Live link:   https://bit.ly/3BYQdkJ

 

Στο πέρασμα της ιστορίας, η πολιτιστική κληρονομιά υπήρξε συχνά στόχος κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, είτε ως παράπλευρη απώλεια, είτε ως λεία κλεφτών ή τυχοδιωκτών. Συχνά, βέβαια, εμβληματικά μνημεία και πολιτιστικά αγαθά μετατρέπονται σκόπιμα σε στόχους, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την εξάλειψη της συλλογικής μνήμης και γνώσης των κοινωνιών ή ενός ολόκληρου πολιτισμού. Η Δρ Άρτεμις Α. Παπαθανασίου, Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας με εξειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, θα μιλήσει με θέμα: «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καιρό πολέμου: Νομικό πλαίσιο, νέες προκλήσεις και πρόσφατες εξελίξεις. Μια στοχευμένη επισκόπηση», σε ανοικτή τηλεδιάλεξη που φιλοξενεί το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 στις 20:00. Η ομιλία θα μεταδοθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης στον σύνδεσμο https://bit.ly/3BYQdkJ


Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 | 19:00

Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ (4ος κύκλος): Η Δρ. Πηνελόπη Χατζηδημητρίου συνομιλεί με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζαμπουλάκη για την Προδοσία του Χάρολντ Πίντερ.

Live link: https://bit.ly/3BqTB7B

 

Η Προδοσία του Χάρολντ Πίντερ είναι ένα από τα κορυφαία έργα της σύγχρονης παγκόσμιας δραματουργίας και αποτελεί πάντα μία πρόκληση για τον σκηνοθέτη. Στο έργο, ο συγγραφέας καταγράφει την ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου, στήνοντας για τους ήρωές του ένα ευφυές παιχνίδι με τον χρόνο. Ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με το παιχνίδι των σχέσεων, τις κρυφές επιδιώξεις, τις σκόπιμες αποκρύψεις, τα μυστικά και ψέματα, αλλά κυρίως με τις αντιφάσεις της ζωής. Ένας από τους σημαντικούς σκηνοθέτες και δασκάλους υποκριτικής της γενιάς του, ο Γιώργος Ζαμπουλάκης σκηνοθέτησε την Προδοσία σε νέα μετάφραση του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, αυτόν το χειμώνα για την Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Την εμπειρία αυτή θα συζητήσει με τη Δρα Πηνελόπη Χατζηδημητρίου (Διδάσκουσα της Θεματικής Ενότητας 'Θεατρική Πρακτική: Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας") τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 στο πλαίσιο του 4ου κύκλου ανοικτών τηλεδιαλέξεων με γενικό τίτλο «Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ».

Τη σειρά διαλέξεων διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές». Η διαδικτυακή συζήτηση θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://bit.ly/3BqTB7B


Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2023 | 18:00

Τηλεδιάλεξη: «Οι Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και η Βιοποικιλότητα ως δείκτες Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Αλλαγής» (Γυναίκες και Επιστήμες Περιβάλλοντος)

Live link: https://bit.ly/3fJUO3K

 

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων διοργανώνουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Σειρά Διαλέξεων με γενικό τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμες Περιβάλλοντος». Τον 5ο Κύκλο της Σειράς Διαλέξεων στηρίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 φιλοξενούμενη ομιλήτρια είναι η Δρ Βάλια (Ευαγγελία) Δράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και ο τίτλος της τηλεδιάλεξής της είναι: «Οι Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και η Βιοποικιλότητα ως δείκτες Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Αλλαγής». Η ομιλία θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο https://bit.ly/3fJUO3K.

 


Η κοινότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει βαθύ συγκλονισμό και αμέριστη θλίψη για την πρωτοφανή και ανείπωτη τραγωδία που εξελίσσεται στα Τέμπη, στην Ελλάδα. Μεταφέρουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των αδικοχαμένων θυμάτων, αλλά και στον ελληνικό λαό. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια αποδεικνύονται φτωχά.

 

 

 

 

 

Οι Πανεπιστημιακές Αρχές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) χαιρετίζουν τον διορισμό της Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Δρ Μιχαηλίδου, πέρα από την ακαδημαϊκή και επιστημονική της κατάρτιση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, έχει πολυετή υπηρεσία και προσφορά σε διάφορες θέσεις στον νευραλγικό τομέα της παιδείας. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΑΠΚΥ, με ερευνητικά ενδιαφέροντα που άπτονται θεμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση. Σε μια χρονική περίοδο που οι προκλήσεις στον τομέα της παιδείας, ιδιαίτερα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι πολλές και πολυδιάστατες, το Πανεπιστήμιό μας προσδοκά σε αγαστή συνεργασία με τη νέα Υπουργό, της οποίας η εξαίρετη επιστημονική κατάρτιση στα θέματα της εκπαίδευσης και η αξιοπιστία που συνδέεται με το όνομά της αποτελούν εχέγγυα για το μέλλον της παιδείας του τόπου μας. Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να είναι σίγουρη ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι αρωγός στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Με την ευκαιρία αυτή, οι Πανεπιστημιακές Αρχές του ΑΠΚΥ εκφράζουν και τις ευχαριστίες τους προς τον απερχόμενο Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας του και για τη στήριξη του Υπουργείου στην αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 
 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξενεί την εβδομάδα 6-10 Μαρτίου 2023 τον Δρα Jorge Magdaleno Marco, Director του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Human Resources Management» του Isabel I de Castilla International University, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Ο Δρ Magdaleno Marco θα δώσει 4 ανοικτές υβριδικές διαλέξεις ως εξής:

  • Lecture 1: Well-being at work | Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 | 18:00 – 20:00 EET
  • Lecture 2: Job performance | Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 | 18:00 – 20:00 EET
  • Lecture 3: Proactive behaviors | Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 | 18:00 – 20:00 EET
  • Lecture 4: Psychosocial risks | Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 | 17:00 – 19:00 EET

Η θεματολογία του προγράμματος διδασκαλίας άπτεται των γνωστικών σας αντικειμένων και σας προσκαλούμε να τις παρακολουθήσετε με φυσική παρουσία (κεντρικό κτίριο ΑΠΚΥ στα Λατσιά, Λευκωσία) ή διαδικτυακά. Θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε και να αποκτήσετε μια ευρύτερη προοπτική σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Σύνδεσμος για εγγραφή για πιστοποιητικά παρακολούθησης: https://forms.office.com/e/m7HuRBBEJR

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ