04
Τετ, Οκτ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νομική», σε συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet με αντικείμενο «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση» που κατέχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Τσαδήρας, διοργανώνει Υβριδικό Συνέδριο με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ενωσιακό Δίκαιο» το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023.

Κεντρικοί ομιλητές είναι οι εγνωσμένου κύρους Καθηγητές Paul Craig (University of Oxford), Βαλσάμης Μιτσιλέγκας (University of Liverpool) και Νικόλας Κουντούρης (University College London).

Το συνέδριο θα λάβει χώρα μεταξύ 09.30 π.μ. και 15.00 μ.μ. και είναι ανοικτό σε νομικούς, δικηγόρους,  ακαδημαϊκούς, ερευνητές, τεχνοκράτες και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Για διά ζώσης συμμετοχή, ο χώρος διεξαγωγής είναι το ξενοδοχείο SEMELI στη Λευκωσία, ενώ θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και διαδικτυακά.

Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλική


Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒΑ) στη Νομική εξ αποστάσεως του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρεται για πρώτη φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Το Πτυχίο Νομικής του ΑΠΚΥ είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους. Αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτό επηρεάζεται από και αλληλεπιδρά με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της Έδρας Jean Monnet στο αντικείμενο EU Institutions, Rights and Judicial Integration που κατέχει ο Αναπλ. Καθηγ. Ενωσιακού Δικαίου του ΑΠΚΥ Αλέξανδρος Τσαδήρας είναι η προώθηση της περαιτέρω έρευνας, συγγραφής και διδασκαλίας στη θεματική «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση». Ειδικότερα, η Έδρα αποσκοπεί μεταξύ άλλων (α) στη δημιουργία γνώσης που μπορεί να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. και να ενισχύσει τον ρόλο της σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, (β) στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, και (γ) στη διάδοση της γνώσης για θέματα της Ε.Ε. στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Conf HumanRightsEULaw SAVETHEDATE 21102023

 

 

 

 

 
 

 

 

O Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, κ. Oren Anolik, επισκέφτηκε την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρύτανη, Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή. Τον Πρέσβη συνόδευε η κυρία Μαρία Χατζηγεωργίου, Υπεύθυνη του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Καθηγητής Πασιαρδής ενημέρωσε τον Πρέσβη για τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου για την περίοδο 2021-2024 και για τα προγράμματα σπουδών και διά βίου μάθησης που προσφέρει το ΑΠΚΥ εξ αποστάσεως. Ο Πρύτανης τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Πανεπιστήμιο στη διεθνοποίηση και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών σε επιστημονικά πεδία αιχμής, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και η εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ και ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ συζήτησαν, επίσης, υφιστάμενες συνεργασίες του ΑΠΚΥ με Πανεπιστήμια στο Ισραήλ και οι ανταλλαγές φοιτητών, διακεκριμένων ακαδημαϊκών και μελών του διοικητικού προσωπικού των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Συζητήθηκαν, ακόμη, ευρύτερα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και προοπτικές ενδυνάμωσης της συνεργασίας ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του Ισραήλ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και επιστημονικών εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, με αμοιβαία οφέλη.

 

 

OUCRector IsraeliAmbassador 4

 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων (TemLab) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο έργο: LIFE-AGROASSIS: Regenerative approaches for building climate change resilience in EU agricultural regions prone to desertification το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ

 1. Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Οικολογία, Δασολογία, Φυσική Γεωγραφία, ή άλλο συναφή κλάδο.
 2. Πολύ καλή γνώση Ελληνική και Αγγλικής γλώσσας.
 3. Εμπειρία στο πεδίο στην καταγραφή ειδών ή οικοτόπων.


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Διδακτορικό στην Οικολογία, Δασολογία, Φυσική Γεωγραφία, ή άλλο συναφή κλάδο.
 2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
 3. Γνώση στη χρήση λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 4. Ερευνητική Εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.
 5. Άδεια οδήγησης για περίοδο τουλάχιστο 2 ετών

 

Για την προκήρυξη σε pdf πατήστε εδώ.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply  μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη (ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy) ή με την Υπηρεσία Έρευνας, Διασύνδεσης και Καινοτομίας και συγκεκριμένα με τον κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22411692.


ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 

 

 
 

 

 

messini2022 logo

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με ομάδα φοιτητών και αποφοίτων του με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Δεληγιαννάκη διεξάγει, από το 2020, συστηματική ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών (υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Πέτρου Θέμελη).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η τέταρτη ανασκαφική περίοδος με τη συμμετοχή φοιτητών (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης) και αποφοίτων του ΑΠΚΥ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Κατά τη φετινή χρονιά συνεχίστηκε η ανασκαφή του βυζαντινού εκκλησιαστικού συγκροτήματος ανατολικά του Ασκληπιείου στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Το κτήριο σώζεται σε μεγάλο ύψος και διατηρεί οικοδομικά στοιχεία από διαδοχικές φάσεις χρήσης από την Πρωτοβυζαντινή έως και την Ύστερη Μεσαιωνική περίοδο.

Η ανασκαφή το 2023 προχώρησε στην αποκάλυψη νέων κτηρίων, μιας εντυπωσιακής κλίμακας ανδήρου, μεσαιωνικών τάφων καθώς και των  πρωιμότερων οικοδομικών φάσεων του χώρου. Η φετινή αρχαιολογική έρευνα συνδυάστηκε επίσης με τη γεωφυσική διασκόπηση του χώρου με σκοπό τον εντοπισμό μη ορατών καταλοίπων που σχετίζονται με τα ευρήματα της ανασκαφής. Το πλούσιο υλικό που συγκέντρωσε η ανασκαφική ομάδα από τη μελέτη της πρωτοβυζαντινής εκκλησίας και του μεσαιωνικού νεκροταφείου στον χώρο αυτό προσφέρει σημαντικές  πληροφορίες για την ιστορία της βυζαντινής/μεσαιωνικής Μεσσήνης και φωτίζει πτυχές της μετάβασης μιας κοινωνίας οργανωμένης σύμφωνα με τις αρχές της ελληνορωμαϊκής πόλης σε βυζαντινή/μεσαιωνική. Η ερευνητική ομάδα θα επιδιώξει τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας μέσω νέας χρηματοδότησης επεκτείνοντας παράλληλα το δίκτυο των συνεργασιών της.

 • Περισσότερα στοιχεία για την ανασκαφή και φωτογραφικό υλικό:  https://tinyurl.com/3z55s6z3
 • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφικής έρευνας την περίοδο 2020-2022 από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Δεληγιαννάκη:  https://youtu.be/3XQBXETbD-c?si=5YK9SQyy_5QSg7Et

 

Φωτογραφικό υλικό από την ανασκαφή Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2023: https://www.flickr.com/photos/oucyprus/albums/72177720311338688

 

Messini2022

 

PHOTO 2023 09 13 13 18 24

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει και φέτος στην ετήσια πανευρωπαϊκή γιορτή της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, τη Βραδιά του Ερευνητή, την οποία διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Το ΑΠΚΥ συμμετέχει με το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης με στόχο να παρουσιάσει τα υψηλού επιπέδου ερευνητικά επιτεύγματά του και το παραγόμενο από αυτά όφελος προς την κοινωνία.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου, με επικεφαλής τον Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ, συμμετέχει στη Βραδιά του Ερευνητή 2023 με κεντρική θεματολογία «Συμβούλεψέ με να σε Bοηθήσω». Η ομάδα θα παρουσιάσει τρέχουσες ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νόησης συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που αναπτύσσονται στο Κέντρο Αριστείας CYENS. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με εφαρμογές και παιχνίδια έξυπνων γνωστικών συστημάτων. 

Συμμετέχουν οι διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές: Βασίλης Μάρκος, Μάριος Θωμά, Χριστόδουλος Δημητρίου, Χριστόδουλος Ιωάννου, Carlo Cernicchiaro, Μάρκος Καρασαμάνης, Κυριάκος Μοσφίλης και Σάββας Χαραλαμπίδης. 

 

CYResearchersNight 1200x630 WEB BANNERS 2023

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για έναρξη φοίτησης από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου - Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - προσφέρουν τέσσερα (4) προπτυχιακά και δώδεκα (12) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα σε 14 ερευνητικές κατευθύνσεις.

Όλα τα προγράμματα σπουδών στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και έναρξη σπουδών τον προσεχή Ιανουάριο είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024]

 Προπτυχιακά προγράμματα  Μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Cognitive Systems (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις 01/11/2023 εδώ: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 και στο +357 22411711 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων όσοι αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικού προφίλ, επαγγελματικής κατάστασης, τόπου διαμονής ή άλλων δυσκολιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές έχουν την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν λόγω των ποικίλων άλλων υποχρεώσεών τους.

Η σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, που είναι το κύριο εκπαιδευτικό μέσο, υποστηρίζει τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές διαδικτυακής εκπαίδευσης που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση καθηγητή-φοιτητή τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και ετερόχρονα, και σε συνδυασμό με το πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στους φοιτητές, προσφέρει μια πλούσια μαθησιακή εμπειρία. Ακαδημαϊκή υποστήριξη παρέχεται από το εγνωσμένου κύρους έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του ΑΠΚΥ με πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία.

Το ΑΠΚΥ διατηρεί το κόστος φοίτησης προσιτό και υποστηρίζει ομάδες φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονείς, κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα (από 10% ως πλήρη απαλλαγή).

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Advanced Media Institute, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Πρόγραμμα Σπουδών «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών της Ντόχα, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνδιοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο #AMIRetreat2023 με κεντρικό τίτλο: «Ψηφιακές πλατφόρμες και δημοκρατία: Δημοσιογραφία και πολιτική επικοινωνία σε έναν κόσμο πολυκρίσης».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 3-5 Νοεμβρίου 2023 στον Πειραιά και οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ως τις 22/09/2023, εδώ: https://tinyurl.com/yc63s9p9

Το #AMIRetreat2023 ενδιαφέρει μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από τους τομείς των μηντιακών σπουδών, της δημοσιογραφίας, των πολιτικών επιστημών και του δικαίου για να συζητήσουν και να προωθήσουν ιδέες σχετικά με το πώς εξελίσσεται ο δημόσιος λόγος και η δημοσιογραφία στην ψηφιακή κοινωνία, τους δημιουργικούς δρόμους που ανακαλύπτουν, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους. Επιδιώκει επίσης να χτίσει γέφυρες μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και του επαγγέλματος και μεταξύ των φορέων των Μέσων ενημέρωσης και των εμπειρογνωμόνων για τη ρύθμισή τους. Τα θέματα του συνεδρίου αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σαν αντανάκλαση του ρόλου των Μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας στον 21ο αιώνα. Απώτερος στόχος είναι οι συζητήσεις να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο τόσο για τους ακαδημαϊκούς, όσο και για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους και ανθρώπους της επικοινωνίας, ώστε να προβληματιστούν σχετικά με τους ιδανικούς τύπους δημοσιογραφικής πρακτικής και δημόσιου λόγου στο σημερινό περιβάλλον των ψηφιακών Μέσων ενημέρωσης.

Οι κύριες θεματικές του συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Η βασική δυναμική στο τοπίο των ψηφιακών Μέσων ενημέρωσης
 • Οι δημιουργοί περιεχομένου και η οικονομία των δημιουργών
 • Πλαισιώνοντας την ψηφιακή δημοσιογραφία και τη δημοκρατία
 • Μοντέλα ψηφιακής δημοσιογραφίας στην πράξη
 • Πολιτική επικοινωνία στην εποχή των ψηφιακών Μέσων
 • Προκλήσεις του διαδικτυακού πολιτικού λόγου
 • Φανταζόμενοι έναν καλύτερο κόσμο Μέσα στους ψηφιακούς χώρους

 

AMIRetreat2023

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συγχαίρει τη φοιτήτρια Μαρία Χρίστου Κιαγιά για την πρωτοβουλία της να εκπονήσει ερευνητική μελέτη -σε συνεργασία με το Σωματείο Europa UOMO Cyprus- για την πρόληψη του Καρκίνου του Προστάτη. Η εν λόγω μελέτη, η εκπόνηση της οποίας ανακοινώθηκε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2023, στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Europa UOMO Cyprus με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη, θα ενταχθεί στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρου Σωτηριάδη, για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το ακαδημαϊκό έργο και την προσφορά του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην κοινωνία, ενώ υπογραμμίζουν και το υψηλό επίπεδο των φοιτητών/τριών που επιλέγουν το ΑΠΚΥ. Δημιουργούν, ταυτόχρονα, νέες ευκαιρίες για παραγωγικές συνεργασίες με την ευρύτερη κοινωνία και τους φορείς της.

Το ΑΠΚΥ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Σωματείο Europa Uomo Cyprus για την προθυμία του να υποστηρίξει την ερευνητική μελέτη της κ. Χρίστου στο πλαίσιο των σπουδών της και προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας προς όφελος όλων.

 

ChristouEuropaUOMO 15092023

 

Με τίτλο «Emerging Trends and Historical Perspectives Surrounding Digital Transformation in Education: Achieving Open and Blended Learning Environments» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις IGI Global ο νέος συλλογικός τόμος που έχει συνεπιμεληθεί ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Καφά, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Educational Leadership and Policy» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους (Πανεπιστήμιο Frederick) και τη Δρ Δέσπω Κτορίδου (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).

Ο επιμελημένος τόμος παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες ερευνητών και ακαδημαϊκών από διάφορα ερευνητικά πεδία  που αναδεικνύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω διαδικτυακών, μικτών και ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης σε όλα τα επίπεδα και συζητά πώς μπορεί να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο εκπαιδευτικό συγκείμενο. Το βιβλίο εξετάζει επίσης την επιρροή της ηγεσίας, τους ανθρώπινους πόρους, τη γνώση, τις δεξιότητες και τις τεχνολογικές διαδικασίες στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και καλύπτει θεματικές όπως η ανοικτή μάθηση, η ψηφιακή μάθηση, η διαδικτυακή διδασκαλία και η υποστήριξη μαθητών. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ηγέτες, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, συμβούλους πληροφορικής, προγραμματιστές εκπαιδευτικού λογισμικού, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

 

HigherEducationColonialityEcologicalDamage ZembylasBookCover vii2023

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διοργανώσει την ΧVI Τελετή Αποφοίτησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 στις 18:30, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαδικασία της Τελετής θα αποσταλούν στους απόφοιτους του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2023 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δέον να σημειωθεί ότι οι Τίτλοι Σπουδών αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία και η παρουσία των αποφοίτων στην Τελετή δεν είναι υποχρεωτική.

Η προστασία, ο σεβασμός και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προάσπιση της ισότητας και της ισοτιμίας αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση κάθε δημόσιου φορέα, πόσο δε μάλλον ενός δημόσιου Πανεπιστημίου. Η κοινότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενός πανεπιστημίου που εδράζεται στη συμπεριληπτικότητα και στην κατάργηση κάθε κοινωνικού αποκλεισμού, στέκεται ενάντια σε κάθε πράξη και μορφή βίας, από όπου κι αν προέρχεται, και καταδικάζει την πρωτοφανή βία των τελευταίων ημερών κατά μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώνει τη φωνή του με άλλους δημόσιους φορείς και δεσμεύεται ότι θα εντείνει κάθε προσπάθειά του -εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας- να ευαισθητοποιεί για τον σεβασμό των ανθρώπινων αξιών και να αγωνίζεται για την καταπολέμηση του φασισμού και του ρατσισμού. Τα ρατσιστικά πογκρόμ και η ρητορική μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα που μάχεται η ίδια ενάντια στην παραβίαση των δικών της ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κοντόφθαλμη και φασιστική νοοτροπία εκείνων που εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις μόνο ζημιά προκαλούν στην Κύπρο και στον κάθε μας συνάνθρωπο, γι’ αυτό θα μας βρουν απέναντι. Αποτελεί χρέος όλων μας η προάσπιση μιας δημοκρατικής, αλληλέγγυας και ευνομούμενης κοινωνίας.

 

ratsismos

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εγκαινιάζει νέο κύκλο δωρεάν ανοικτών διαδικτυακών σεμιναρίων του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης κατά το τρέχον Χειμερινό Εξάμηνο 2023. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τόσο της διεθνούς φοιτητικής κοινότητας του ΑΠΚΥ, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας, όπως αυτές εκφράστηκαν από τις πέραν των 4.500 εγγραφών συμμετοχής στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τα σεμινάρια (εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά) είναι ανοικτά σε κάθε ενδιαφερόμενο (απαιτείται προεγγραφή), προσφέρονται διαδικτυακά και μεταδίδονται μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ.


 Πρόγραμμα σεμιναρίων Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 (ώρα έναρξης 5.00 μ.μ., διάρκεια 1 ώρα)

 1. Συμβουλές επιτυχίας για εξ αποστάσεως μάθηση | Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 [προσφέρεται αποκλειστικά για τη φοιτητική κοινότητα του ΑΠΚΥ]
 2. Θετική Ψυχολογία: Πώς βλέπω το «ποτήρι μισογεμάτο»; | Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023
 3. Η δύναμη των ορίων | Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023
 4. Κίνητρα μάθησης και συμβουλές επίτευξης στόχων | Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες: openseminars@ouc.ac.cy | +357 22411713 / 24

Yπεύθυνη Λειτουργός Τομέα Φοιτητικής Ανάπτυξης & Αποφοίτων της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Αθηνά Σκοταρά


Προϋποθέσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης:

 1. Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του εκάστοτε σεμιναρίου, θα λαμβάνουν βεβαίωση ολοκλήρωσης αυτόματα και εντός 10 ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή τους.
 2. Κατά τη σύνδεση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης θα πρέπει για σκοπούς ταυτοποίησης να καταχωρηθεί πλήρες ονοματεπώνυμο, όπως αυτό έχει δηλωθεί στη φόρμα εγγραφής εκάστου σεμιναρίου.

  Περιγραφή σεμιναρίων

 

 • Συμβουλές επιτυχίας για εξ αποστάσεως μάθηση | Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023, 17:00 [* αποκλειστικά για τη φοιτητική κοινότητα του ΑΠΚΥ]

  * Το σεμινάριο θα προσφερθεί αποκλειστικά στους νεοεισερχόμενους φοιτητές του ΑΠΚΥ και ο σύνδεσμος εγγραφής θα σταλεί στις φοιτητικές ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για εγγραφή ως 08/10/2023.

H εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπήκε για τα καλά στη ζωή μας και με την τεράστια ευελιξία που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να σπουδάσουν χωρίς τους περιορισμούς των συμβατικών πανεπιστημίων. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι, ενδεχομένως, έρχονται σε επαφή με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για πρώτη φορά. Θα ενημερωθούν για τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα ακούσουν χρήσιμες συμβουλές για ακαδημαϊκή επιτυχία σ’ ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών.


 • Θετική Ψυχολογία: Πώς βλέπω το «ποτήρι μισογεμάτο»; | Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023, 17:00

Εγγραφή ως 22/10/2023 μόνο ηλεκτρονικά, εδώ.

Στο εν λόγω σεμινάριο θα γίνει γνωριμία με τον κλάδο της ψυχολογίας που αποσκοπεί στην προώθηση της ευημερίας και της ευζωίας. Η θετική ψυχολογία προσεγγίζει τον άνθρωπο με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, εστιάζοντας στις δυνάμεις του κάθε ανθρώπου. Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα μάθουν οι συμμετέχοντες πώς να παραμένουν αισιόδοξοι ακόμη και σε δύσκολες περιόδους και πώς να βλέπουν το ποτήρι της ζωής μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. 


 • Η δύναμη των ορίων | Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023, 17:00

Εγγραφή ως 12/11/2023 μόνο ηλεκτρονικά, εδώ.

Τα όρια είναι απαραίτητα για τη σωστή ισορροπία και υγεία της κάθε σχέσης στη ζωή μας. Σε αυτό το σεμινάριο θα αναλυθεί η σημασία των ορίων και οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα κύρια είδη ορίων και θα μάθουν πώς να θέτουν υγιή όρια στο οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό και ακαδημαϊκό τους περιβάλλον. 


 • Κίνητρα μάθησης και συμβουλές επίτευξης στόχων | Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, 17:00

Εγγραφή ως 26/11/2023 μόνο ηλεκτρονικά, εδώ.

Πολλές φορές οι άνθρωποι αδυνατούμε να θέσουμε στόχους για τον εαυτό μας. Άλλες φορές, χάνουμε την ενεργοποίηση να πετύχουμε τους στόχους μας. Σε αυτό το σεμινάριο θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους η στοχοθέτηση δυσκολεύει τους ανθρώπους και θα δοθούν πρακτικές συμβουλές για να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι και να βρίσκουμε την ώθηση να τους κατακτήσουμε. 

 

Thleseminario OnlineCounsellingSeminars FallSemester 2023 2024