23
Σαβ, Οκτ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024.


Σημειώνεται ότι σε προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, οι θέσεις διδασκόντων συμπληρώνονται με βάση τις πρόνοιες του εκάστοτε Συμφωνητικού.

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεν έχουν συμπεριληφθεί οι υποψήφιοι με βαθμό συνάφειας 0 και 1.


 • Για το πρόγραμμα σπουδών “COGNITIVE SYSTEMS” πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών “ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ” πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών “ΠΝΥΚΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ” πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών “ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ENTERPRISE RISK MANAGEMENT" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "INTERNATIONAL MASTER IN ADULT EDUCATION FOR SOCIAL CHANGE (Erasmus Mundus)" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ" πατήστε εδώ
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ" πατήστε εδώ
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – MBA (ΑΓΓΛΙΚΑ)" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΠΤΥΧΙΑΚΟ)" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΤΥΧΙΑΚΟ)" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ" πατήστε εδώ.
 • Για το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ πατήστε εδώ.

Τα ετήσια προγράμματα σπουδών που θα μετατραπούν σε εξαμηνιαία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Για αυτά τα Προγράμματα Σπουδών ισχύουν τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών “ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” πατήστε εδώ
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι για να βρουν τον αριθμό της αίτησής τους θα πρέπει να εισέλθουν στην Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης (https://recruitment.ouc.ac.cy/apply), να ακολουθήσουν το σύνδεσμο «οι αιτήσεις μου», να επιλέξουν την αίτηση και έπειτα να ακολουθήσουν το σύνδεσμο «επισκόπηση εκτύπωσης».


Σε ό,τι αφορά θέματα προσωπικού και εργοδότησης μελών ΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του applications@ouc.ac.cy.


Χρήσιμα Έγγραφα : 
 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το δίκτυο ReNAdET (Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalization) της ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) συνδιοργανώνουν το 7ο Διεθνές Συνέδριο του δικτύου με κεντρικό θέμα «Adult Educators in Time of Crisis: Well-Being, Changes in Identity and Professional Practice in European Adult Education».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ 09.30 π.μ. και 17.00 μ.μ. Η συμμετοχή στο συνέδριο δεν προϋποθέτει κόστος, αλλά απαιτείται εγγραφή (https://tinyurl.com/fzyne6ce) για λήψη του συνδέσμου τηλε-παρακολούθησης.

Υπό την επιρροή της πανδημίας covid-19, τα σημαίνονται και επίκαιρα θέματα που θα συζητηθούν στο  πλαίσιο του συνεδρίου επικεντρώνονται: α) στον βαθμό και τους τρόπους με  τους οποίους η τρέχουσα υγειονομική κρίση επηρεάζει τους ρόλους και τις πρακτικές των επαγγελματιών εκπαίδευσης ενηλίκων, β) στην ανταπόκριση  της εκπαίδευσης ενηλίκων στην πιθανή ανάγκη για αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υγειονομική κρίση, γ) στην αναδιάρθρωση και την ανάγκη προσφοράς περισσότερων διαδικτυακών μαθημάτων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης  ενηλίκων, καθώς και δ) στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας από τους ίδιους τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, φοιτητές και διδάκτορες στα επιμέρους πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συναφών επιστημών παρουσιάζουν τις εργασίες τους και εκπροσωπούν πανεπιστήμια και φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, την Ινδία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Εσθονία. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Διεθνούς Μεταπτυχιακού προγράμματος «Adult Education for Social Change», στην προσφορά του οποίου συμμετέχει το ΑΠΚΥ, θα  συμμετέχουν ενεργά και θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.

Για περισσότερες πληροφoρίες και για τo πρόγραμμα του συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστοχώρο του, εδώ: https://bit.ly/3vbizpe

Στο συνέδριο συμμετέχει ως ομιλήτρια, συντονίστρια, μέλος της επιστημονικής επιτροπής και επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής η Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Adult Education for Social Change».

 

ESREA Conference 01 AI

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 18 έως 22 Οκτωβρίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) περιλαμβάνει διεθνές διαδικτυακό συνέδριο και τηλε-διαλέξεις και σεμινάρια ανοικτές για το ευρύ κοινό.


Τρίτη 19 Οκτωβρίου | 18.00-20.00

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο «Ενημερωμένη Συγκατάθεση» για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής

 

Στο κρίσιμο και επίκαιρο θέμα της «ενημερωμένης συγκατάθεσης» (informed consent), δηλαδή την έννοια και τη σπουδαιότητα της συγκατάθεσης του ασθενούς στη σύγχρονη ιατρική θεωρία και πρακτική, θα εστιάσει το φετινό διεθνές διαδικτυακό συνέδριο στις 19 Οκτωβρίου 2021 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοηθικής. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Κλιμάκιο International Chair in Bioethics, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική»). Για το συνέδριο επίσης συνεργάζονται το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν σημαίνοντες επιστήμονες από διάφορους κλάδους, από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, όπως ο Dr. Roberto Andorno του Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, και ο Dr. Ravi Wankhedkar, Treasurer της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης (WMA), οι οποίοι θα αναλύσουν από την ιδιαίτερη σκοπιά τους τα εν λόγω βιοηθικά ζητήματα καθώς και τις επιπτώσεις της «ενημερωμένης συγκατάθεσης». Στις εργασίες του συνεδρίου υπάρχει ειδική ενότητα με τίτλο «Η συμβολή της Ισμήνης Κριάρη στη Βιοηθική», προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας και πρώην Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, Ισμήνης Κριάρη.

Live link: https://bit.ly/3vey7sb

Σημειώνεται ότι θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν ΕΔΩ.


Τετάρτη 20 Οκτωβρίου | 17:00

Ανοικτό τηλε-σεμινάριο «Απώλειες - πώς τις διαχειριζόμαστε;»


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη φοιτητική εμπειρία, αλλά και την κοινωνική προσφορά, οργανώνει σειρά δωρεάν σεμιναρίων συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.Το 2ο τηλε-σεμινάριο της Σειράς τιτλοφορείται «Απώλειες – Πώς τις διαχειριζόμαστε;» και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 17:00 με εισηγήτρια την κα. Νάταλυ Λούμπα, εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγο και συνεργάτιδα του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΑΠΚΥ.

Τα σεμινάρια, τα οποία επιμελείται η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου, μεταδίδονται διαδικτυακά (απαιτείται προεγγραφή, εδώ) και ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Live link: https://tinyurl.com/38jtp8pf


Πέμπτη 21 Οκτωβρίου | 18:30

Τηλεδιάλεξη: «Empirical approaches in Social Sciences: The case of the Credibility Revolution in Economics»

 

Εμπειρικές μεθόδους στις οικονομικές επιστήμες πραγματεύεται ανοιχτή δημόσια τηλεδιάλεξη με θέμα «Empirical approaches in Social Sciences: The case of the ‘Credibility Revolution’ in Economics» και ομιλητή τον Δρα Robert Duval Hernández, Επίκουρο Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Η διάλεξη θα δοθεί την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, στις 18:30 μ.μ., στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Μεθοδολογία της Έρευνας για Υποψηφίους Διδάκτορες» και πραγματεύεται τις γενικές αρχές των κύριων εμπειρικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας στα Οικονομικά, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεγόμενη «Επανάσταση της Αξιοπιστίας», που βρίσκονται και στο επίκεντρο της έρευνας των οικονομολόγων που τιμήθηκαν με το Βραβείο Sveriges Riksbank 2021 στις Οικονομικές Επιστήμες στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Live link: https://bit.ly/3vamhzm


Παρασκευή 22 Οκτωβρίου | 14:00

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «A Fully-Fledged Approach to the Winograd Schema Challenge: Tackling, Utilizing and Developing Winograd Instances»

 

Ο Νίκος Ισαάκ, υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων του ΑΠΚΥ, υποστηρίζει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «A Fully-Fledged Approach to the Winograd Schema Challenge: Tackling, Utilizing and Developing Winograd Instances», την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου στις 14.00.

Live link: https://bit.ly/3j404OE

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία). Λόγω των συνθηκών της πανδημίας υπάρχει περιορισμός στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και απαιτείται κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22-411651.


Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 24 έως 31 Οκτωβρίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) περιλαμβάνει διεθνές διαδικτυακό συνέδριο και τηλε-διαλέξεις ανοικτές για το ευρύ κοινό.


Κυριακή 24 Οκτωβρίου | 20.00

Έναρξη σειράς διαδικτυακών δράσεων με αντικείμενο την πολιτιστική πολιτική, διαχείριση και ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη»

 

Με την τηλε-διάλεξη του Γιώργη Α. Καλομοίρη, με τίτλο «Δημιουργώντας οικοσυστήματα ψηφιακού πολιτισμού στην πρόκληση μιας ‘μεγάλης επανεκκίνησης’: το πολιτιστικό δίκτυο Androidus Project Tank & Αργαστήρι Πολιτισμού-Καινοτομίας-Έρευνας ως φορείς-εργαστήρια διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ψηλορείτη», εγκαινιάζεται η νέα σειρά διαδικτυακών δράσεων και εκδηλώσεων του ΜΠΣ «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη», την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, στις 20:00.

Ο Γ. Καλομοίρης είναι αρχαιολόγος και επιμελητής του πολιτιστικού δικτύου Androidus Project Tank και του Αργαστηριού Πολιτισμού-Έρευνας-Καινοτομίας. Πρόκειται για πολιτιστικούς φορείς που στόχο έχουν να ανιχνεύσουν, συλλέξουν και αξιοποιήσουν τα πολιτιστικά δεδομένα που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία και την κουλτούρα της Κρήτης, φέρνοντας σε αλληλεπίδραση τις νέες τεχνολογίες με την κουλτούρα, τους ανθρώπους και τα γνωρίσματα του νησιού με στόχο ένα αυθεντικό, ποιοτικό και σύνθετο αποτέλεσμα ψηφιακού πολιτισμού. Στην ομιλία του ο Γ. Καλομοίρης θα δώσει έμφαση σε τρέχουσα έρευνα που μελετά την άυλη κληρονομιά του Ψηλορείτη, του γνωστού βουνού της Κρήτης, μέσα από τους βοσκούς του.

Live link: https://bit.ly/3BYQdkJ


Δευτέρα 25 Οκτωβρίου | 10:45

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Αστικός Μεταβολισμός: Προοπτικές και Προκλήσεις»

 

Η Ειρήνη Βουκκαλή, υποψήφια διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων του ΑΠΚΥ, υποστηρίζει δημόσια τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Αστικός Μεταβολισμός: Προοπτικές και Προκλήσεις», τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου στις 10.45 π.μ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία). Λόγω των συνθηκών της πανδημίας υπάρχει περιορισμός στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και απαιτείται κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22-411651.

Live link: https://bit.ly/3j404OE


Δευτέρα 25 Οκτωβρίου | 19:00

Το Θέατρο της Δευτέρα στο ΑΠΚΥ: «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα (Ευγένιος Ο᾿Νηλ) vs Ορέστεια (Αισχύλος)᾿Νηλ) vs Ορέστεια (Αισχύλος)»

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» εγκαινιάζει τον 3ο κύκλο ανοικτών τηλεδιαλέξεων με γενικό τίτλο «Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ» τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στις 19:00. Η πρώτη τηλε-διάλεξη, με τίτλο «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα (Ευγένιος Ο᾿Νηλ) vs Ορέστεια (Αισχύλος)᾿Νηλ) vs Ορέστεια (Αισχύλος)» είναι εισήγηση του Δρα. Γεώργιου Κράια, ακαδημαϊκού, θεατρολόγου και συντονιστή της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία». Στο έργο του «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», ο θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ο᾿Νηλ, μεταφέρει την κλασική «Ορέστεια» του Αισχύλου στην εποχή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου σε μία σύγχρονη τριλογία με έντονους παραλληλισμούς ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη τραγωδία.

Live link: https://bit.ly/3BqTB7B


Τρίτη 26 Οκτωβρίου | 17:30 και Τετάρτη 27 Οκτωβρίου | 17:30

Τηλε-διάλεξη - 26/10/2021: «The constitutional and political system of Hungary»

Τηλε-διάλεξη - 27/10/2021: «Legal sources and nature of parliamentary procedure»

 

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» φιλοξενεί, μέσω του προγράμματος Erasmus+, τον Δρα Zsolt Szabó, Ανώτερο Ερευνητή στο National University of Public Service και Αναπληρωτή Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Károli Gáspár University. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του σε θέματα συνταγματικού και κοινοβουλευτικού δικαίου, ο Δρ. Szabó θα δώσει δύο (2) τηλε-διαλέξεις ανοικτές στο κοινό.

Η πρώτη διάλεξη με θέμα «The constitutional and political system of Hungary» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, στις 17:30, και αφορά μια γενική επισκόπηση της εξέλιξης του ουγγρικού Συντάγματος τα τελευταία τριάντα χρόνια, των κύριων συνταγματικών αρχών και της δομής της Κυβέρνησης. Θα αναλυθούν, επίσης, οι σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δεύτερη διάλεξη «Legal sources and nature of parliamentary procedure» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου (17:30) και παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη των νομοθετικών διαδικασιών, εστιάζοντας στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα εξεταστεί το βρετανικό, το γερμανικό και το αμερικανικό μοντέλο κοινοβουλευτικής δράσης με αναφορές στις αντίστοιχες ουγγρικές πρακτικές και θα παρουσιαστούν οι σχέσεις μεταξύ κοινοβουλίων και δικαστηρίων.

Live link: https://bit.ly/3j1Vv7i


Παρασκευή 29 Οκτωβρίου | 09:30 – 17:00

7ο διεθνές συνέδριο του δικτύου ReNAdET της ESREA με κεντρικό θέμα «Adult Educators in Time of Crisis Educators in Time of Crisis»

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το δίκτυο ReNAdET (Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalization) της ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) συνδιοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με κεντρικό θέμα «Adult Educators in Time of Crisis: Well-Being, Changes in Identity and Professional Practice in European Adult Education».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ 09.30 π.μ. και 17.00 μ.μ.

Το συνέδριο πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στον βαθμό και στους τρόπους με τους οποίους η τρέχουσα υγειονομική κρίση επηρεάζει τους ρόλους και τις πρακτικές των επαγγελματιών εκπαίδευσης ενηλίκων, η ανταπόκρισή τους στην πιθανή ανάγκη για αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την πανδημία, η ανάγκη προσφοράς περισσότερων διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και η αντιμετώπιση των νέων δεδομένων στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας από τους ίδιους τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Συμμετέχουν ως ομιλητές ακαδημαϊκοί και ερευνητές στα επιμέρους πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συναφών επιστημών από την Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Ινδία, Ιταλία, Σουηδία, Γερμανία, Φινλανδία και Εσθονία.

Η συμμετοχή στο συνέδριο δεν προϋποθέτει κόστος, αλλά απαιτείται εγγραφή για λήψη του συνδέσμου τηλε-παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφoρίες και τo πρόγραμμα του συνεδρίου, εδώ: https://bit.ly/3vbizpe

 


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου με πλήρη απασχόληση στο Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κι από εθνικούς πόρους.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.
 • Γενική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οικονομικά ή/και διοικητικά ή/και ερευνητικά θέματα ή/και θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εμπειρία και δεξιότητες με λογισμικά προγράμματα MS
 • Άριστη γνώση (προφορική και γραπτή) της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία κι ευθυκρισία.
 • Τα ακόλουθα θα θεωρούνται επιπλέον/επιπρόσθετα προσόντα:
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή θέματα με τη γενική εμπειρία
  • Εμπειρία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
  • Εμπειρία σε δικτύωση με τον επιχειρηματικό κόσμο κι επιχειρηματικούς συνδέσμους
  • Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Ο Ειδικός Επιστήμονας θα συμμετέχει στο Έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με φυσική παρουσία 100% του χρόνου του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κι όπως αυτός ο χρόνος θα καθοριστεί από τον Υπεύθυνο του Έργου.

 

Όροι Απασχόλησης:

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα (1) έτος (με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης, μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου). Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1479,55. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Ο Ειδικός Επιστήμονας θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας» δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

 

Υποβολή Αίτησης:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας).
 3. Αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικών τεκμηρίωσης όλων των ζητούμενων (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, κλπ).
 4. Ονόματα τριών ατόμων (και στοιχεία επικοινωνίας) από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στο Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση liaison.offices@ucy.ac.cy μέχρι τις 27/10/2021 και ώρα 15:30 σε μορφή PDF.

 

Καθήκοντα - Ευθύνες - Λοιπές Πληροφορίες: Βλέπε σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στον σύνδεσμο https://bit.ly/3m0jrd6


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο (τηλ: 00357-22894082 και email: liaison.offices@ucy.ac.cy).

 

 

 

 

Στο κρίσιμο και επίκαιρο θέμα της «ενημερωμένης συγκατάθεσης» (informed consent), δηλαδή την έννοια και τη σπουδαιότητα της συγκατάθεσης του ασθενούς στη σύγχρονη ιατρική θεωρία και πρακτική, θα εστιάσει το φετινό διεθνές διαδικτυακό συνέδριο φετινό διεθνές διαδικτυακό συνέδριο στις 19 Οκτωβρίου 2021 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοηθικής. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Κλιμάκιο International Chair in Bioethics και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική»). Για το συνέδριο επίσης συνεργάζονται το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τί είναι η «ενημερωμένη συγκατάθεση»; Πώς εξελίχθηκε ιστορικά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο πέρα από τους νόμους σε ηθικό καθήκον της ιατρικής επιστήμης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την αρχή του σεβασμού της αυτονομίας; Ποιά προβλήματα κατανόησης και επικοινωνίας συναντώνται στην κατανόηση και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τις πιθανότητες; Η σύγχρονη ανάλυση του όρου με βάση και την περίπτωση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της έχει έρθει στο παγκόσμιο προσκήνιο και στον πυρήνα της ιατρικής επιστήμης. Επιπλέον, στο συνέδριο θα υπάρχει ειδική ενότητα με τίτλο «Η συμβολή της Ισμήνης Κριάρη στη Βιοηθική», προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας και πρώην Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, Ισμήνης Κριάρη.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν σημαίνοντες επιστήμονες από διάφορους κλάδους, από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, όπως ο Dr. Roberto Andorno του Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, και ο Dr. Ravi Wankhedkar, Treasurer της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης (WMA), οι οποίοι θα αναλύσουν από την ιδιαίτερη σκοπιά τους τα εν λόγω βιοηθικά ζητήματα καθώς και τις επιπτώσεις της «ενημερωμένης συγκατάθεσης».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά χρονιά που εορτάζεται στον ελληνόφωνο χώρο η Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής με το εν λόγω διαδικτυακό συνέδριο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, από τις 18.00-20.00, και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συνδεθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3vey7sb

Σημειώνεται ότι θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν ΕΔΩ.


Η Διεθνής Έδρα Βιοηθικής (International Chair in Bioethics) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός και πλέον αποτελεί και επίσημα Cooperating Center της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης (World Medical Association). Η WMA από την πλευρά της έχει μια μακρόχρονη ιστορία συνεργασίας με την ICB, η οποία και έχει εξελιχθεί σημαντικά σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα μέσω της συνεργασίας στο Διεθνές Συνέδριο Βιοηθικής και, πιο πρόσφατα, στο Τμήμα Εκπαίδευσης Online δραστηριοτήτων της ICB.

 

 

BIOETHICS DIGITAL POSTER 21 EN

 

 

 
 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...