Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

15
Σαβ, Αυγ

 

 

 

Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, κα. Νίκη Κεραμέως, προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου, κ. Πρόδρομο Προδρόμου, ότι προωθείται διαδικασία για άρση των προβλημάτων που δημιουργεί στις σπουδές εξ αποστάσεως η πρόσφατη απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού που αποκτήθηκαν με την εν λόγω εκπαιδευτική μεθοδολογία. Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Παιδείας τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τα προβλήματα που δημιουργεί στα πανεπιστήμια που προσφέρουν προγράμματα εξ αποστάσεως, αλλά και στους ίδιους τους αποφοίτους που επιζητούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, συζητήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανώτατο επίπεδο με την Ελληνική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζουμε ότι με ψήφισμά της, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2020, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων είχε ζητήσει από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ της Κυπριακής και της Ελληνικής Κυβέρνησης, η υπουργός Παιδείας της Ελλάδος, κ. Νίκη Κεραμέως, είχε ξεκαθαρίσει ότι «το περιεχόμενο της απόφασης θα συζητηθεί μεταξύ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και υπουργείου» και ότι «η εν λόγω απόφαση (σημ.: ο τόπος των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων, θα πρέπει να είναι στο εξής η έδρα του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε άλλο εξεταστικό κέντρο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου) δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν μέσω πανδημίας».

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαβεβαιώνει εκ νέου τη φοιτητική του κοινότητα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα οργάνωσης πρόσθετων κέντρων όπου βρίσκεται ικανός αριθμός φοιτητών) και θα αξιολογεί και επιπρόσθετες λύσεις για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Με ψήφισμά της, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2020, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων ζήτησε από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, και συγκεκριμένα ως προς τον τόπο διεξαγωγής των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ της Κυπριακής και της Ελληνικής Κυβέρνησης, η υπουργός Παιδείας της Ελλάδος, κ. Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι «το περιεχόμενο της απόφασης θα συζητηθεί μεταξύ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και υπουργείου» και ότι «η εν λόγω απόφαση (σημ.: ο τόπος των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων, θα πρέπει να είναι στο εξής η έδρα του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε άλλο εξεταστικό κέντρο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου) δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν μέσω πανδημίας». Δήλωσε, ακόμη, ότι «πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι η αναμόρφωση του πλαισίου των εξ αποστάσεων σπουδών με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και την άρση των όποιων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων».

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαβεβαιώνει εκ νέου τη φοιτητική του κοινότητα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα οργάνωσης πρόσθετων κέντρων όπου βρίσκεται ικανός αριθμός φοιτητών) και θα αξιολογεί και επιπρόσθετες λύσεις για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι η ηλεκτρονική εξέταση για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00-10:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2019 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα να παρακαθίσουν στην γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος των 35 ευρώ, που αντιστοιχεί στο κόστος κάλυψης  της  διαδικασίας της εξέτασης μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή.

Περισσότερες πληροφορίες: employment@ouc.ac.cy

 

 

 

 

 

Στρατηγική συνεργασία εγκαθιδρύουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Advanced Media Institute (AMI) – Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών και συνεργειών υπέρ των φοιτητών και αποφοίτων που συνδέονται με τα αντικείμενα της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και των Νέων Μέσων, αλλά και την ανάπτυξη κοινών επωφελών δράσεων και την προσθήκη αξίας στη λειτουργία και το έργο των δύο Οργανισμών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμπραξης, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» και του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» θα έχουν ευκαιρίες πρακτικής μαθητείας σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς, ώστε να αναπτύξουν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και ικανότητες. Μέσα από το ερευνητικό έργο του AMI, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε ερευνητικές δραστηριότητες. Το ΑΠΚΥ και το ΑΜΙ συμφώνησαν μεταξύ άλλων και την από κοινού προβολή του έργου και των δράσεών τους, τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα και τη συνεργασία σε έργα εφαρμοσμένης επικοινωνίας.

Το Νέο καινοτόμο και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» είναι η απάντηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στις εξεζητημένες συνθήκες του σημερινού υπερ-επικοινωνιακού κόσμου που πλαισιώνει τη ζωή του πολίτη και της εκπαίδευσης, αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη ζωή εκπαιδευτικών - μαθητών. Tο Νέο πρόγραμμα προσφέρεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και δίνει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» έχει στόχο την παροχή ουσιαστικής και εφαρμοσμένης γνώσης στον τομέα της στρατηγικής, των τακτικών, των μεθόδων και των Μέσων επικοινωνίας και δημοσιογραφίας. Προσφέρει στον φοιτητή, εργαζόμενο ή μη, τις αναγκαίες βάσεις για την εξέλιξή του: εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, ώστε να αναπτυχθεί και να πετύχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του στόχους στον σύγχρονο, ανοιχτό, υπερ-επικοινωνιακό κόσμο της πυκνής δικτύωσης και αδιάλειπτης ανάγκης δημοσίευσης.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

 
 
 

 

 

 

Σημαντικές συνεργασίες με τρία ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια εγκαθιδρύει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και συγκεκριμένα το νέο, σύγχρονο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική», το οποίο προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Πρόκειται για affiliations με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στόχος των συνεργασιών είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και η δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος, που συνδέονται με τα αντικείμενα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική» εστιάζει στις θεωρητικές βάσεις και στα σύγχρονα ζητήματα που αφορούν στην Βιοηθική και την Ιατρική Ηθική, για την αντιμετώπιση των βιοηθικών προβλημάτων και θεμάτων δεοντολογίας στον χώρο της ιατρικής, με γνώμονα τη ραγδαία πρόοδο στις λεγόμενες ‘επιστήμες της  ζωής’, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις των θεμάτων αυτών. Απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας, νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστήμων και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τους καθιστούν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία και ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και αναδεικνύει τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων ζητημάτων που άπτονται της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.  

Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά και σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς, συνδιοργανώνουν στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2020, το 4ο Συνέδριο MoodleMoot 2020.

Σκοπός του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, είναι η προώθηση του γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle. Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE) με 120 εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση του προσωπικού και την υποστήριξη των πελατών τους. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν καινοτόμες λειτουργίες και βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Moodle στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς.

Το MoodleMoot 2020 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας, ερευνητές του χώρου της εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρουσιάσεων για το συνέδριο είναι η 15η Οκτωβρίου 2020 στον σύνδεσμο https://moodlemoot.ellak.gr/submissions/. Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το συνέδριο μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους έως τις 22 Νοεμβρίου 2020 στον σύνδεσμο https://moodlemoot.ellak.gr/, όπου θα βρουν και αναλυτικές πληροφορίες.

 

MoodleMoot2020aGR CY

 
 
 

Περισσότερα Άρθρα...