Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

23
Σαβ, Ιαν

 

 

 

 

 

"Το εξ αποστάσεως είναι εδώ και θα μείνει"

Συνέντευξη του Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» και στη δημοσιογράφο Δέσποινα Ψύλλου

 

Ποιες οι προκλήσεις κατά την ανάληψη των πρυτανικών καθηκόντων ενόψει της πανδημίας;

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως με εμπειρία και τεχνογνωσία 15ετίας. Επομένως, η πανδημία covid-19 δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη λειτουργία του. Κατ’ επέκταση, οι προκλήσεις κατά την ανάληψη της ηγεσίας του ΑΠΚΥ εν μέσω πανδημίας, τον Οκτώβριο του 2020, δεν σχετίζονται με την πανδημία per se, αλλά με τη νέα πραγματικότητα της καθολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα εστιάζονται:  α) Στον εντεινόμενο εγχώριο ανταγωνισμό (όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια έχουν ενσωματώσει την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία λόγω των συνθηκών) και τον διεθνή ανταγωνισμό. β) Στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση νέων κατηγοριών φοιτητών, όπως άνεργοι, νέοι που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, άτομα με αναπηρίες, πρόσφυγες, ενήλικες εργαζόμενοι, οι οποίοι  λόγω της πανδημίας και του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, απαιτούν συνεχή εξειδίκευση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και άλλοι. γ) Στην παγκόσμια οικονομική ύφεση που επηρεάζει τόσο τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, όσο και τις δυνατότητες των πολιτών να επενδύσουν στη μόρφωσή τους. δ) Στην ανάγκη να παραμείνει το ΑΠΚΥ ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο ως ψηφιακό πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ποια είναι τα σχέδια και πλάνα που θέσατε για την ερχόμενη τετραετία;

Όραμα, μετά την καθιέρωσή του Πανεπιστημίου στον ελληνόφωνο χώρο, είναι να εδραιωθεί ως σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Στο παρόν στάδιο σχεδιάζεται η Στρατηγική Ανάπτυξης για την περίοδο 2021 με 2024. Γενικότεροι στόχοι για το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρτοφυλακίου με νέα προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και η εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα με διεθνή απήχηση, η πολυσχιδής πολιτισμική και κοινωνική προσφορά, καθώς και η διασφάλιση της εντονότερης παρουσίας του Πανεπιστημίου στο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Κινούμαστε σε, δηλαδή, σε δύο άξονες. Αφενός την αριστεία και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας μας και αφετέρου την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, ώστε να γίνουμε το Εdupreneurial πανεπιστήμιο που χρειάζεται ο 21ος αιώνας. Μόνο μέσα από αυτήν τη μεταμόρφωση, τα σύγχρονα πανεπιστήμια θα μπορέσουν να επιβιώσουν στην πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα του σημερινού περιβάλλοντος.

 

Πότε θα είναι έτοιμο το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και πώς θα συνεισφέρει; Είναι διαφορετική η σημασία του, λόγω και των επαγγελματικών δεδομένων/ δυσκολιών που έφερε η Covid -19;

Η πανδημία Covid-19, η οποία ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οι νέες συνθήκες της αγοράς, οι ριζικές αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε κάθε έκφανση της ζωής, εντείνουν την ανάγκη για συνεχή επανακατάρτιση και επιστημονική και επαγγελματική δια βίου εξέλιξη. Αναπόφευκτα, ο ρόλος της εκπαίδευσης και ειδικά ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου καθίσταται καίριας σημασίας, καθώς προσελκύει φοιτητές διαφορετικούς από τους συνήθεις, όπως εργαζόμενους, οικογενειάρχες, ενήλικες με μέση ηλικία τα 35 έτη ή και άτομα που επιδιώκουν να ανελιχθούν ή και  να αλλάξουν την καριέρα τους. Έτσι, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σχεδιάζει να λειτουργήσει το 2021 το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να προσφέρει κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων σε αντικείμενα που θα επιτρέπουν από τη μια σε ανέργους να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και από την άλλη τη δυνατότητα επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε φθίνοντα επαγγέλματα ή επιδιώκουν στροφή στην καριέρα τους. Στόχος είναι να προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα που θα ισχυροποιούν την επαγγελματική ταυτότητα των συμμετεχόντων. Ασφαλώς, και από το Ινστιτούτο θα υιοθετηθεί η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία του ΑΠΚΥ.

 

Υπάρχει στροφή προς τις εξ αποστάσεως σπουδές; Διαπιστώσατε τα δύο αυτά ακαδημαϊκά έτη (2019-2020 και 2020-2021) η πανδημία να επηρέασε τη ζήτηση για τα προγράμματά σας ή να διαφοροποίησε τους δημοφιλείς κλάδους σπουδών;

Η τρέχουσα πανδημία σίγουρα δημιούργησε μια νέα τάξη πραγμάτων στην εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταφέροντας την εκπαιδευτική λειτουργία στον ψηφιακό χώρο. Για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βέβαια, δεν ήταν λύση ανάγκης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά η ίδια η φύση του. Αυτός είναι ο λόγος, που το Πανεπιστήμιό μας κράτησε κοντά του τη φοιτητική κοινότητα των περίπου 3.500 σπουδαστών, προσελκύοντας το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) και νέους φοιτητές που το εμπιστεύτηκαν για τις σπουδές τους.  Έχει διαπιστωθεί από την τελευταία χαρτογράφηση της ανώτερης εκπαίδευσης που διενήργησε το υπουργείο Παιδείας, ότι το 40% των φοιτητών στα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της χώρας φοιτά με τη μέθοδο των “σπουδών εξ αποστάσεως”. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, κυρίως για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα. Η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά, οι Επιστήμες της Αγωγής, τα Νομικά παραμένουν οι πιο δημοφιλείς κλάδοι σπουδών διαχρονικά. Παρατηρούμε, όμως, ενδιαφέρον και σε άλλους κλάδους με υψηλά υποσχόμενη επαγγελματική αποκατάσταση, όπως ο πολιτισμός, η βιοηθική, η ασφάλεια υπολογιστών/ δικτύων, η διοίκηση μονάδων υγείας και η τηλεϊατρική.

 

Η τεχνογνωσία που εξελίξατε ως ΑΠΚΥ για να ανταποκριθείτε στα νέα δεδομένα, θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για μια νέα «εξ αποστάσεως» εποχή στην αγορά εργασίας, στην παροχή υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης ή και αλλού;

Το ΑΠΚΥ έχει εξελίξει και λειτουργεί μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση διδασκόντων – φοιτητών – εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και επενδύει στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών εφαρμογών στις εκπαιδευτικές διεργασίες, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές του μία πολύπλευρη μαθησιακή εμπειρία. Αυτές τις τεχνολογικές υποδομές και την τεχνογνωσία του προσωπικού του, θέτει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε να ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και στην ανάγκη για ψηφιακή διακυβέρνηση.

Λόγω της πανδημίας, σημειώνει, είδαμε πως η τεχνολογία αποδείχθηκε απαραίτητο εργαλείο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες στράφηκαν αναγκαία στον ψηφιακό κόσμο και μετέφεραν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους online. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι συγκυριακά ούτε εφήμερα. Το “εξ αποστάσεως” είναι εδώ και θα μείνει σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο μεγάλο ρόλο θα παίξει, επομένως, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας και διοίκησης. Η εμπειρία και τεχνογνωσία του ΑΠΚΥ είναι στη διάθεση και του παραγωγικού ιστού για την ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα έχουμε συναντήσεις με αρμόδιους υπουργούς και ηγετικά στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσφορά στοχευμένων και εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης για τη συνεχή επιμόρφωση και επανειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Ως σύμβουλος στα υπουργεία Παιδείας στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, τι θα προτείνατε σχετικά με την τηλεκπαίδευση, ώστε να είναι αποτελεσματική αφενός στα τεχνικά ζητήματα και αφετέρου στα παιδαγωγικά;

Το πρώτο βήμα του συλλογισμού είναι ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες. Οπότε, απαιτείται επένδυση σε κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία τηλεκπαίδευσης. Το δεύτερο βήμα είναι ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει να διασφαλίζει τη διάδραση του μαθητή/φοιτητή/εκπαιδευομένου με το μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει τους διδάσκοντες, τους συνεκπαιδευόμενους του, τα τεχνολογικά εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό. Το τελευταίο, για να είναι κατάλληλο και να επιτρέπει την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι διαδραστικό, εμπλουτισμένο με σενάρια, προσομοιώσεις, ασκήσεις ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Βέβαια και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τηλεκπαίδευση είναι εξόχως σημαντικός, ο οποίος οφείλει να χειρίζεται σωστά την τεχνολογία, να παρέχει κατάλληλη ανατροφοδότηση, να εμψυχώνει και να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους εξ αποστάσεως φοιτητές του.


Η συνέντευξη στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου 2021 της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος

 

FILE OUCRector interview 23 01 2021

 

 

 

 

 

 

Σε κοινοπραξία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και πανεπιστήμια με εμπειρία και γνώσεις στις ανάγκες του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την υλοποίηση νέου ερευνητικού έργου με τίτλο «INSTANT: Intelligent platform for providing Staffing and Training in the Hotel Industry / Έξυπνη πλατφόρμα Στελέχωσης και Κατάρτισης στη Ξενοδοχειακή βιομηχανία». Το έργο, με τριετή διάρκεια (2020-2023), χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό περίπου €800.000 από το πρόγραμμα RESTART 2016–2020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στοχεύει στη δημιουργία μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας για τον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, η οποία θα υποστηρίζει την αποδοτικότερη διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο σε θέματα που αφορούν στη στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Ειδικότερα, μέσω της Πλατφόρμας επιδιώκεται α) η εξεύρεση λύσεων για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, β) η υποστήριξη των εργαζομένων σε διαδικαστικά ζητήματα που άπτονται της εργασίας τους (π.χ. εξεύρεση στέγασης, άδειες παραμονής και εργασίας στην Κύπρο, κ.λπ.) και γ) η παροχή δυνατοτήτων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργαζομένους να εξελίξουν τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις τους μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα σχεδιαστούν και θα προσφέρονται στο πλαίσιο του INSTANT.

Την κοινοπραξία του έργου αποτελούν οι εξής εταίροι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. – ΕΥ Law (ανάδοχος φορέας), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου, Όμιλος εταιρειών Digital Tree Media Ltd, Ernst & Young Cyprus Ltd, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Contract Signing INSTANT

 

 

 

 

 

 

Tο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ενημερώνει την πανεπιστημιακή του κοινότητα και το ευρύτερο κοινό ότι:

  • Η Κύπρος εισήλθε σε νέο lockdown με περιοριστικά μέτρα που έχουν ισχύ από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021. Με βάση τις νέες οδηγίες, το προσωπικό του ΑΠΚΥ εργάζεται ως επί το πλείστον με καθεστώς τηλεργασίας.
  • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το modus operandi του ΑΠΚΥ από την ίδρυσή του, δεν είναι λύση ανάγκης, αλλά η ίδια η φύση του. Κατ’ επέκταση, όλες οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά και απρόσκοπτα μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass. Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό με την εξειδίκευση και τεχνογνωσία του υποστηρίζει αδιάλειπτα τη φοιτητική κοινότητα και όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η επικοινωνία με το προσωπικό θα πρέπει –τουλάχιστον ως τις 31/01/2021– να γίνεται ψηφιακά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού των Προγραμμάτων Σπουδών είναι διαθέσιμες στις επιμέρους ιστοσελίδες τους, εδώ: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies και για πάσης φύσεως ακαδημαϊκά ζητήματα παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του τμήματός τους.
  • Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, σε ό,τι αφορά στις έντυπες συλλογές της και στη χρήση των χώρων εξυπηρέτησης του κοινού, αναστέλλεται. Νοείται ότι συνεχίζεται κανονικά η πρόσβαση όλων των φοιτητριών και φοιτητών στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης και η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από το διοικητικό προσωπικό μέσω του library@ouc.ac.cy
  • Η επικοινωνία με τις διοικητικές μονάδες και τα γραφεία του Πανεπιστημίου θα πρέπει να γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  • Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΠΚΥ είναι, επίσης, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για πιο άμεση επικοινωνία. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω:

Στην περίπτωση που επιλέξετε να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στον αριθμό 00357-22 411600, ανάλογα με το αίτημά σας (ακαδημαϊκό ή διοικητικό), οι λειτουργοί εξυπηρέτησης θα σας παραπέμπουν στους καθ’ ύλην αρμόδιους για ηλεκτρονική επικοινωνία.

Η ασφάλεια και υγεία όλων είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Σας καλούμε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον εαυτό σας, την οικογένεια και τους οικείους σας. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΑΠΚΥ, αλλά και τις ανακοινώσεις της Πολιτείας σε ό,τι αφορά ευρύτερα ζητήματα πρόληψης και δημόσιας υγείας.

Καλή δύναμη και μείνετε υγιείς!

 

 

 

 

 

 

Τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) για την περίοδο 2021-2027 εξασφάλισε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) μετά από την αξιολόγηση σχετικής αίτησης, η οποία βαθμολογήθηκε με 100/100 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διασφάλιση του Χάρτη Erasmus αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι σημαντική  διότι o Χάρτης αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ). Είναι, επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ΑΕΙ, τα οποία λειτουργούν σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και επιθυμούν να προσφέρουν στα μέλη της πανεπιστημιακής τους κοινότητας ευκαιρίες κινητικότητας, να υποβάλουν αιτήσεις για πολυμερή σχέδια, δίκτυα ή/και άλλες αποκεντρωμένες ή κεντρικές δράσεις και να συνεργασθούν με άλλα ιδρύματα για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

 

 

 

 

Τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, οι οποίες συνεπέφεραν τη μετάβαση από τον αρχαίο ελληνορωμαϊκό στον εκχριστιανισμένο μεσαιωνικό κόσμο ιδιαίτερα κατά τον τέταρτο και πέμπτο αιώνα, επιχειρεί να διαφωτίσει η Σειρά Διαλέξεων για την  Ύστερη Αρχαιότητα με γενικό τίτλο «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός», η οποία κατά το τρέχον εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος 2021) εγκαινιάζει τον 3ο κύκλο της. Οικοδεσπότης των διαλέξεων, τις οποίες παρουσιάζουν διαπρεπείς επιστήμονες και ακαδημαϊκοί στα πεδία της αρχαιολογίας, αρχαίας ιστορίας και κλασικής φιλολογίας από την Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα, είναι το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Λόγω των συνθηκών, ο 3ος Κύκλος της Σειράς θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά  μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://bit.ly/3qgKCQi.

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/MnJTrGqVSkVHQGv1A.

Η Σειρά Διαλέξεων εστιάζει σε μια μάλλον παραγνωρισμένη ιστορική περίοδο, την  Ύστερη Αρχαιότητα (π. 300-700 μ.Χ.), η οποία ευρισκόμενη στο μεταίχμιο μεταξύ αρχαίων και μέσων χρόνων, περιλαμβάνει την πτώση της Ρώμης και τη δημιουργία των ρωμαιοβαρβαρικών βασιλείων στη Δύση, τη συνάντηση του ελληνορωμαϊκού κόσμου με τη χριστιανή κοσμοθεωρία, την επιβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Ανατολή με κέντρο την Κωνσταντινούπολη και τη ραγδαία εξάπλωση των Αράβων και του ισλάμ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η διαχρονική αξία της Ύστερης Αρχαιότητας ως αντικειμένου ιστορικής μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι την εν λόγω περίοδο ο ελληνορωμαϊκός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με τον αναδυόμενο χριστιανισμό, πυροδοτώντας μια πολιτισμική έκρηξη. Ο αρχαίος κόσμος εκχριστιανίζεται, ενώ το ριζοσπαστικό κίνημα των πρώτων χριστιανών εκρωμαΐζεται και εξελληνίζεται. Αυτή την εποχή τίθενται ουσιαστικά τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία ορίζεται από το τρίπτυχο ελληνική αρχαιότητα, ρωμαϊκότητα, χριστιανισμός.

Υπεύθυνος της Σειράς Διαλέξεων είναι ο Γιώργος Δεληγιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Τη Σειρά στηρίζει το Σωματείο Φοιτητών και Αποφοίτων του Προγράμματος.


 Πρόγραμμα τηλεδιαλέξεων [και σε pdf]

 

Ημερομηνία   

Ομιλητής/Ομιλήτρια

Τίτλος Διάλεξης
25/02/2021

ΒΑΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ,

Καθηγητής του Αρχαίου Θεάτρου και της Πρόσληψής του,

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θείος ανήρ: όψεις της θρησκευτικής πολεμικής τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες
11/03/2021

ISABELLA BALDINI,

Καθηγήτρια Υστερορωμαϊκής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας,

Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας

 Gortyn from Paganism to Christianity in the archaeological record
18/03/2021

IGNAZIO TANTILLO,

Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας,

Πανεπιστήμιο της Νάπολης

 The survival of pagan practices among Christians in northern Αfrica
08/04/2021

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,

Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας,

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης
22/04/2021

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΜΟΓΛΟΥ,

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Όψεις της προσκυνηματικής εικονογραφίας της αγίας Θέκλας στην Ύστερη Αρχαιότητα
06/05/2021

 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ,

Έφορος Νέου Μουσείου Ακροπόλεως

 Ανιχνεύοντας την Ύστερη Αρχαιότητα σε μια συνοικία στα νότια της Ακρόπολης: η περίπτωση του “οικοπέδου Μακρυγιάννη”

 

 

 Christianity 3rdCycle Generic 1200x628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, πιστό στη δέσμευσή του για ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο Sound Industrial Relations 2014 (SIR2014) από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Το εν λόγω πρότυπο απονέμεται, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις», σε οργανισμούς που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων, σε θέματα εφαρμογής και προώθησης υγιών εργασιακών σχέσεων, ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ισότητας στην απασχόληση κ.ά. Η πιστοποίηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με το πρότυπο SIR2014 επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του σε θέματα εργατικού δικαίου και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του.

 

SLR SIR 2014 logo 01

 

Περισσότερα Άρθρα...