Τηλε-εκδήλωση «Η νέα πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Προκλήσεις για εκπαιδευτικούς και σχολικούς ηγέτες» - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

23
Σαβ, Ιαν

Τηλε-εκδήλωση «Η νέα πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Προκλήσεις για εκπαιδευτικούς και σχολικούς ηγέτες»

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι εφαρμογές στη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία και οι προκλήσεις της νέας πραγματικότητας στη σχολική εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο της ανοικτής τηλε-εκδήλωσης με τίτλο «Η νέα πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Προκλήσεις για εκπαιδευτικούς και σχολικούς ηγέτες, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στις 18:30.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής – Κατεύθυνση 'Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική'» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και o Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (ΚΟΕΔ). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y5udsggc.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας, εκτελεστικός διευθυντής του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού CARDET και Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα μιλήσει με θέμα την «Ηγεσία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία της Κύπρου» και η δεύτερη ομιλήτρια, η Δρ. Άντρη Αβρααμίδου, λειτουργός του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΑΠΚΥ θα πραγματευθεί το θέμα «Ενισχύοντας τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών».

Στην εισήγησή του ο Χαράλαμπος Βρασίδας θα αναφερθεί στα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της Κύπρου με τη χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Θα επικεντρωθεί στον σημαίνοντα ρόλο της ηγεσίας και των εκπαιδευτικών και στην ανάγκη κατάρτισής τους σε ό,τι αφορά στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Η Άντρη Αβρααμίδου, από τη δική της οπτική, θα εστιάσει στη σημασία της διασφάλισης της ενεργού συμμετοχής και της διάδρασης των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για την οποία ουσιαστικό ρόλο έχει να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός. Στην εισήγησή της θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδραστικών εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, που ενισχύουν σημαντικά τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη με στόχο την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής πιστοποιητικού παρακολούθησης, στους/ις συμμετέχοντες/ουσες που θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.


«Ηγεσία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία της Κύπρου»

During this presentation we will share lessons learned during the pandemic with regards to the implementation of online education in Cyprus public schools. We will discuss research we conducted to evaluate the implementation of online education during the lockdown with case studies and examples. We will critically examine the research on online education and virtual schools, and discuss the role of school leaders, teacher professional development, and systemic strategies for integrating technology and online learning tools in the curricula.  

Ο Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας είναι Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του International Council for Educational Media,  επικεφαλής έκδοσης (Editor-in-Chief) του επιστημονικού περιοδικού Educational Media International,  και έχει διευθύνει περισσότερα από 100 έργα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

«Ενισχύοντας τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών»

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η διασφάλιση της θετικής μαθησιακής εμπειρίας και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτή την παρουσίαση θα συζητηθεί ο τρόπος που αλλάζει ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού και η διάδραση των μαθητών/τριών με τον/την εκπαδευτικό, με τους/τις συμμαθητές/τριες, με το εκπαιδευτικό υλικό και με τα διάφορα μέσα κι εργαλεία, όταν η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως. Θα παρουσιαστούν βασικές αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού διαδραστικών εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της διάδρασης και της ενεργού εμπλοκής των μαθητών/τριών στο μάθημα.

Η Άντρη Αβρααμίδου κατέχει διδακτορικό τίτλο «Mathematics Learning & Digital Games» από το Πανεπιστήμιο του Leeds. Έχει εργασθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό. Συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της Εκπαίδευσης και έχει δημοσιεύσει άρθρα που άπτονται των ερευνητικών της ενδιαφερόντων στην εκπαιδευτική τεχνολογία και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διαδικτυακής εκπαίδευσης.