4ο Συνέδριο MoodleMoot 2020 (Online Event) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

28
Πεμ, Ιαν

4ο Συνέδριο MoodleMoot 2020 (Online Event)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διοργανώνουν στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2020 το 4ο Συνέδριο MoodleMoot, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual learning environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα από 120 εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση προσωπικού και την εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών.

Σκοπός του Συνεδρίου MoodleMoot είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle και να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
  • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.

Υποβολή Εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρουσιάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2020. Η φόρμα υποβολής των εργασιών είναι διαθέσιμη στο https://moodlemoot.ellak.gr/submissions/

Εγγραφές Παρακολούθησης 

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των  συμμετεχόντων είναι στις 22 Νοεμβρίου 2020.  Η εγγραφή παρακολούθησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του MoodleMoot Greece - Cyprus 2020.