Διακοπή Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Συστήματος Βιβλιοθήκης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

08
Πεμ, Δεκ

Διακοπή Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Συστήματος Βιβλιοθήκης

Tην Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, από τις 14:00 μέχρι και την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου στις 15:00 θα διεξαχθούν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος Βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω εργασιών θα υπάρξει:

  • Κατά περιόδους διακοπή πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
  • Αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία My Library ή/και σύνδεσης χρήστη.

Τυχόν δανεισμοί/επιστροφές/ανανεώσεις υλικού  με καταληκτική ημερομηνία τις 15 ή/και 16 Φεβρουαρίου 2022, θα μπορούν να γίνουν χωρίς επιβολή προστίμου στις 17 Φεβρουαρίου 2022.