29
Δευ, Νοε

ΑΥΔ521: Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμάτων δικανικής υπολογιστών και δικτύων και η κατανόηση της διαδικασίας αντιμετώπισης των περιστατικών. Το μάθημα θα παρέχει στους αναγνώστες τις θεωρητικές βάσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για την ανίχνευση των περιστατικών τον χαρακτηρισμό τους, τη συλλογή δεδομένων σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, την ανάλυση των δεδομένων και πιθανές ενέργειες αποκατάστασης.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι να σε θέση  να,
 

 • Κατανοούν τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της δικανικής υπολογιστών και δικτύων
 • Κατανοούν τι συνιστά ένα περιστατικό ασφάλειας σε υπολογιστές και δίκτυα
 • Αναπτύσσουν διαδικασίες προετοιμασίας πριν από το περιστατικό
 • Είναι εξοικειωμένοι με την ανίχνευση περιστατικών και τις διαδικασίες χαρακτηρισμού τους
 • Κατανοούν τη συλλογής δεδομένων και τη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων
 • Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ρεαλιστικά σχέδια αποκατάστασης

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό