ΑΥΔ513: Δίκτυα Επικοινωνιών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ

ΑΥΔ513: Δίκτυα Επικοινωνιών

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών τύπων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η χρήση τους. Το μάθημα σκοπεύει να καλύψει αρχές λειτουργιάς και  σχεδιασμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι να σε θέση  να αξιολογούν θέματα που άπτονται τον  σχεδιασμό και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΥΔ521: Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων »