ΕΓΛ60: Μετάφραση και Διδακτική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι

ΕΓΛ60: Μετάφραση και Διδακτική

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να προαγάγει την κριτική κατανόηση πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων διδακτικής των νεκρών γλωσσών, να διαμορφώσει και να αξιολογήσει διδακτικές μεθοδολογίες με γλωσσολογικό προσανατολισμό και να εξετάσει κριτικά την εργαλειοποίηση της μετάφρασης ως παιδαγωγικού εργαλείου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ60
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    4 γραπτές εργασίες (10% η κάθε μiα) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate