29
Δευ, Νοε

ΕΓΛ60: Μετάφραση και Διδακτική

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να προαγάγει την κριτική κατανόηση πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων διδακτικής των νεκρών γλωσσών, να διαμορφώσει και να αξιολογήσει διδακτικές μεθοδολογίες με γλωσσολογικό προσανατολισμό και να εξετάσει κριτικά την εργαλειοποίηση της μετάφρασης ως παιδαγωγικού εργαλείου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ60
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    4 γραπτές εργασίες (10% η κάθε μiα) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό