ΕΓΛ51: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΕΓΛ51: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία

Με βάση τις γνώσεις περιεχομένου και τις αναλυτικές/ερευνητικές δεξιότητες που καλλιεργεί η Θεματική Ενότητα ΕΓΛ 50, η παράλληλη Θ.Ε. αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τις σχέσεις μεταξύ της γλωσσολογικής θεωρίας, της σύγχρονης Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Έμφαση δίνεται στη φορμαλιστική υφολογική ανάλυση και σε κειμενογλωσσολογικές, ειδολογικές και αφηγηματολογικές προσεγγίσεις. Εξετάζεται επίσης η επιτελεστική διάσταση της λογοτεχνίας και η διεπίδρασή της με ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα σε σχέση με αρχές της Θεωρίας Πρόσληψης και των Πολιτισμικών Σπουδών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ51
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    4 γραπτές εργασίες (10% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate