ΘΣΠ701: Διατριβή μάστερ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ

ΘΣΠ701: Διατριβή μάστερ

Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διατριβή επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο συναφές με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει (Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος ή Θεατρική Αγωγή ή Υποκριτική και Σκηνοθεσία). Η μεταπτυχιακή διατριβή, που έχει έκταση 12.000 – 15.000 λέξεων, αντιστοιχεί σε 30 ECTS, εκπονείται υπό την καθοδήγηση επόπτη που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΘΣΠ701
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate