ΘΣΠ62: Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ

ΘΣΠ62: Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας

Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με τους κυριότερους άξονες της σκηνικής πράξης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συλλάβουν και να αξιοποιήσουν το δίπολο «κείμενο-παράσταση» δημιουργικά και χωρίς προκαταλήψεις. Η ΘΣΠ62, προβάλλοντας καταρχάς ένα ιστορικό-αισθητικό πλαίσιο της σύγχρονης παραστατικής δημιουργίας, επικεντρώνεται στις βασικές αρχές που διέπουν το έργο του σκηνοθέτη και του ηθοποιού σε συνάρτηση με τα εργαλεία ανάλυσης κειμένου, ερμηνείας και σκηνικής έκφρασης, όπως και με τη σύλληψη και δόμηση ενός ρόλου και μιας παράστασης από το αρχικό στάδιο της επιλογής του έργου και των συνεργατών έως και την πρεμιέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παραγωγής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΘΣΠ62
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Τέσσερεις (4) γραπτές εργασίες και γραπτή τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate