ΣΔΜ611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΣΔΜ611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα έχει στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση σε χώρες κυρίως την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα γίνονται αναφορές σε θεσμικά κείμενα, συνθήκες, και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 1990 και έπειτα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο οργανωτικό (θεσμικό και πρακτικό) πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε  στις εγγενείς διαφορές τους αλλά και στις ομοιότητες που υπάρχουν, με συγκεκριμένες αναφορές τόσο στις ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την ανάπτυξή του όσο και στους φορείς (κρατικούς και μη) οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση, την οργάνωση δομών που αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στην ενίσχυση της αντίληψης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ευρώπη σήμερα. Η ενότητα δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Δια βίου Μάθηση σε χώρες της Νότιας Ευρώπης με συγκεκριμένες αναφορές σε θεσμικά κείμενα, φορείς, δομές και πρωτοβουλίες από 1990 και εξής. 

Προαπαιτούμενη ΣΔΜ511

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
 • Κόστος: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό