ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας)

Με τον χρηστικό όρο “Κυπριακή Λογοτεχνία” νοείται η ελληνόγλωσση λογοτεχνία που γράφεται στην Κύπρο από Έλληνες Κυπρίους και η οποία, ενώ λειτουργεί σαφώς ως υποσύνολο της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας, παρουσιάζει ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της τοπικότητας. Κατά την τριετία 2015-18 η εν λόγω Θεματική Ενότητα εξετάζει συγκεκριμένα τη διαχρονική εξέλιξη της κυπριακής ποίησης από τον 12ο ώς τον 20ο αιώνα, με έμφαση στα τελευταία διακόσια χρόνια.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
  • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με ορισμένα από τα σπουδαιότερα ποιητικά δημιουργήματα και μερικές από τις σημαντικότερες ποιητικές φωνές της κυπριακής λογοτεχνίας από τον 12ο έως και τον 20ο αιώνα·
  • Να διαγράψει τις συνέχειες και τις ασυνέχειες ανάμεσα στην ελληνόγλωσση κυπριακή λογοτεχνία την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία στην οποία η πρώτη εντάσσεται οργανικά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ422
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό