ΣΔΜΙΙ623: Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΣΔΜΙΙ623: Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως

Η Θεματική Ενότητα ΣΔΜΙΙ623 αφορά στη διδασκαλία της εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση. Είναι οργανωμένη γύρω από τρεις  κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος πραγματεύεται «Κρίσιμα ζητήματα στην εξ αποστάσεως ενήλικη διδασκαλία και μάθηση», όπως οι παιδαγωγικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ενήλικη μάθηση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα, ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε εξ αποστάσεως μαθησιακά περιβάλλοντα και η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Ο δεύτερος άξονας εστιάζεται στις «Σύγχρονες τάσεις στην ανοικτή και διαδικτυακή μάθηση». Μελετά τη λογική και τις πρόσφατες εξελίξεις στο κίνημα του Open Education Resources (OER) και θέματα όπως το crowdsourcing, citizen science, MOOCs, από παιδαγωγική και κοινωνική σκοπιά. Ο τελευταίος άξονας αφορά στο σχεδιασμό ενός διαδικτυακού μαθήματος με τη χρήση του Moodle από τους φοιτητές. Οι τελευταίοι αποφασίζουν συνεργατικά για το περιεχόμενο του μαθήματος, την παιδαγωγική προσέγγιση, το εκπαιδευτικό υλικό, τις μαθησιακές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα, την αξιολόγηση, κα.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι  φοιτητές θα κληθούν να εξερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη διαδικτυακών εργαλείων και περιβαλλόντων για την εξάσκηση των δεξιοτήτων τους στην ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη μαθημάτων, την επικοινωνία, κα. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι φοιτητές  είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις πιο κοινές τεχνολογίες και χρήσεις διαδικτύου (π.χ. Αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα κ.λπ.). Επιπλέον, αναμένεται ότι οι έχουν ήδη κατανοήσει τις βασικές θεωρίες και παιδαγωγικές μάθησης ενηλίκων καθώς και ανάπτυξης προγραμμάτων για ενήλικες, δύο τομείς που καλύπτονται από τα μαθήματα του πρώτου έτους.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ623
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

   

  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
 • Κόστος: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό