29
Τετ, Σεπ

ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τουςφοιτητές στη μεθοδολογία και στις τεχνικές της υλοποίησης ενός πλάνου ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ με έμφαση στην παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου, καθιστώντας τους αυτοδύναμους επαγγελματίες στους διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της. Δίνει έμφαση στο συνδυασμό έρευνας, θεωρίας και πράξης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις στους διαφορετικούς τομείς και κλάδους της στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Οι φοιτητές, μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας και έχοντας αναπτύξει δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, θα μπορούν να εφαρμόζουν τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Σύνδεση της επικοινωνίας με το μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στο branding
 • Προσδιορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Δημιουργική γραφή σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα
 • Πλατφόρμες και είδη διαδικτυακής διαφήμισης
 • Ψηφιακό Γραφείο Τύπου: παραγωγή και διάχυση παραδοσιακών,ψηφιακών και πολυμεσικών Δελτίων Τύπου
 • Υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ περιεχομένου

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%