ΒΙΗ623 Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ623 Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις

Στόχοι της Θ.Ε. Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις:

 • να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το εννοιολογικό περιεχόμενο και τη σημασία των «οριακών καταστάσεων». Οι «οριακές καταστάσεις» αποτελούν έναν νεοπαγή όρο, ο οποίος κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στο ευρύ πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Ηθικής. Αφορά ζητήματα τόσο της τελευταίας, όπως για παράδειγμα η περιβαλλοντική ηθική, όσο και της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.
 • Να συνδεθεί το θεματικό της περιεχόμενο συνδέεται με τα διδακτικά αντικείμενα που μελετήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων ενοτήτων. Εξετάζει, έτσι, πτυχές και συγκεκριμένες πλευρές ζητημάτων όπως η άμβλωση, η ευθανασία, οι μεταμοσχεύσεις, η γενετική ενίσχυση και η περιβαλλοντική κρίση, υιοθετώντας μια διαφορετική οπτική γωνία.
 • Η κατανόηση της συμβολής των καινοφανών ηθικών προβλημάτων στην πρόοδο της φιλοσοφικής σκέψης και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας «εφαρμογής» αφηρημένων ηθικών αρχών στα ηθικά συμφραζόμενα συγκεκριμένων περιπτώσεων
 • Η συνειδητοποίηση της πολλαπλής βαρύτητας της έννοιας του ορίου (ψυχολογική, ηθική, φιλοσοφική κ.λπ) στο πλαίσιο των οριακών καταστάσεων

Αναφορικά με το περιεχόμενο της Θ.Ε., αυτό περιλαμβάνει ποικίλες πτυχές της Ιατρικής Ηθικής, όπως για παράδειγμα τη βαρύτητα των οριακών στιγμών που βιώνουν από ψυχολογική και υπαρξιακή άποψη οι καταληκτικοί ασθενείς και οι οικείοι τους. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα όπως το νόημα και η προσέγγιση του θανάτου στο τέλος της ζωής, καθώς και τα έντονα ηθικά διλήμματα που τίθενται, όταν για παράδειγμα ένας πατέρας επιθυμεί να πουλήσει κάποιο ζωτικό όργανό του όχι για λόγους οικονομικής ωφέλειας, αλλά για να καταβάλει τα υψηλά νοσήλια για τη θεραπεία του παιδιού του. Επίσης, θα σχολιαστεί εκτενώς η δυνατότητα της φιλοσοφίας να προσφέρει επαρκή κανονιστική καθοδήγηση στον σύγχρονο κόσμο και δεδομένων των δυσεπίλυτων ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν, όπως επίσης και η οπτική γωνία των ασθενών ως προς τον πόνο, την ασθένεια και την αξιοπρέπεια. Και εδώ επίκεντρο της προσέγγισης θα είναι η έννοια του ορίου. Πού τίθεται το όριο των αντοχών του ατόμου, πέρα από το οποίο το αίτημα της ευθανασίας γίνεται επιτακτικό; Ποιο είναι το όριο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έναντι του πόνου και πότε μπορούμε να πούμε ότι μια ασθένεια ή η απώλεια θεμελιωδών ικανοτήτων πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια; Τέτοια, και άλλα συναφή θέματα, θα εξεταστούν κατά τη διδασκαλία της Θ.Ε.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ623
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΒΙΗ622 Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας »