27
Σαβ, Νοε

ΒΙΗ622 Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας

Στόχος της Θ.Ε. Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες και τα προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των πολιτικών υγείας. Τα προβλήματα αυτά είναι αφενός τεχνικά και αφετέρου ηθικά και πολιτικά. Τα πρώτα είναι προβλήματα που σχετίζονται με την ανάγκη για αποτελεσματικότητα, ενώ τα δεύτερα είναι προβλήματα που ανακύπτουν από συγκρούσεις στο πεδίο των αξιών. Ωστόσο, ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός «τεχνικών» και «ηθικών» προβλημάτων είναι αδύνατο να γίνει. Ο μεν χειρισμός των τεχνικών προβλημάτων γίνεται με διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία που για να δώσουν αποτελέσματα εφοδιάζονται με κριτήρια που έχουν ηθικό αντίκτυπο, τα δε ηθικά και πολιτικά προβλήματα στο πεδίο της υγείας χωρίς να παύουν να είναι φιλοσοφικά, είναι περισσότερο εφαρμοσμένα από ότι σε άλλα πεδία, έτσι ώστε ερωτήματα περί αποτελεσματικότητας να επεισέρχονται και να επηρεάζουν τις ηθικές μας κρίσεις και τις πολιτικές μας θέσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ622
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό