27
Σαβ, Νοε

ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία

Στόχος αυτής της Θεματικής Ενότητας Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες και πρακτικές που  ακολουθούνται διεθνώς για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση θεραπευτικών προϊόντων, και κυρίως να εντοπίσει τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που δύναται να προκύψουν. Η  Θεματική Ενότητα «Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία» δεν περιορίζεται όμως στα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τις «παραδοσιακές» κλινικές δοκιμές φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά επιδιώκει να προβάλει σύγχρονα ειδικά ζητήματα με τα οποία μπορεί να έρθει αντιμέτωπος στην εποχή μας ο επαγγελματίας υγείας (όπως π.χ. η πρόσβαση σε πειραματικές διαδικασίες και η χρήση βιοτραπεζών). Απώτερος στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές κρίση ώστε να διακρίνουν και να αναδεικνύουν τα ηθικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση της φαρμακοβιομηχανίας με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς χάραξης πολιτικής για την υγεία, καθώς και να προτείνουν πιθανές λύσεις για την προσέγγιση των ζητημάτων αυτών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ613
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΒΙΗ621 Παγκόσμια Βιοηθική ΒΙΗ612 Βιοηθική και Δίκαιο »