ΒΙΗ612 Βιοηθική και Δίκαιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ612 Βιοηθική και Δίκαιο

Η Θεματική Ενότητα Βιοηθική και Δίκαιο έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές στη νομική διάσταση της Βιοηθικής. Παρουσιάζονται βασικά νομοθετικά κείμενα (ιδίως του ευρωπαϊκού δικαίου), καθώς και σημαντικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων που πραγματεύονται σύγχρονα βιοηθικά διλήμματα.  Το μάθημα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ευρύτερη οπτική για τον τρόπο που ένα σύγχρονο νομικό σύστημα αντιμετωπίζει τις σχέσεις ασθενούς/ιατρού, την άμβλωση, τις επιλογές του τέλους της ζωής, εκφάνσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη διαχείριση ιατρικών δεδομένων, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κ.λπ.. Κείμενα αναφοράς αποτελούν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοηθική (Σύμβαση Οβιέδο), καθώς και οι πιο χαρακτηριστικές αποφάσεις της ευρωπαϊκής νομολογίας (του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με συγκριτικές αναφορές σε αποφάσεις εθνικών ανώτατων δικαστηρίων από κράτη της Ευρώπης και τις  Η.Π.Α.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ612
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία ΒΙΗ611 Νευροηθική »