ΒΙΗ527 Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ527 Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία

Στόχοι της θεματικής ενότητας Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία είναι οι φοιτητές:

 • Να εξετάζουν κριτικά τα κρίσιμα ηθικά ζητήματα που τίθενται λόγω των εξελίξεων στις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως στην εξωσωματική γονιμοποίηση, στην αγορά και πώληση ωαρίων και σπέρματος και σε πρακτικές όπως η παρένθετη μητρότητα.
 • Να εξετάζουν σε ποιο βαθμό μπορούν πολίτες με διαφορετικές αντιλήψεις να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά με πνεύμα αλληλοσεβασμού και να οδηγηθούν σε μια βαθύτερη κατανόησή τους.
 • Να παρουσιάζουν τα ηθικά προβλήματα που έχουν σχέση με τα κίνητρα, τα μέσα και τους σκοπούς, τα οποία οδηγούν ένα υπογόνιμο ζευγάρι στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Να κατανοούν ότι η νέα ζωή δεν είναι απλό μέσο ικανοποίησης της επιθυμίας ή μέσο κοινωνικής καταξίωσης των γονέων ή εργαλείο συνέχισης του ονόματος, αλλά αξία καθ’ εαυτή.
 • Να αξιολογούν τον ρόλο των γιατρών, των κλινικών και τον παράγοντα του κέρδους στις μεθόδους τεχνητής αναπαραγωγής.

Η εν λόγω Θεματική Ενότητα εξετάζει κρίσιμα ηθικά ζητήματα που τίθενται λόγω των εξελίξεων στις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως στην εξωσωματική γονιμοποίηση, στην αγορά και πώληση ωαρίων και σπέρματος και πρακτικές όπως η παρένθετη μητρότητα. Όλες αυτές οι πρακτικές έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν παιδιά, αλλά εγείρουν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την αναπαραγωγική αυτονομία, το ανθρώπινο έμβρυο αλλά και τα όρια που ενδεχομένως θα έπρεπε να τεθούνστην κρατική εξουσία όταν παρεμβαίνει σε παρόμοια ζητήματα.

Επιπρόσθετα, η Θεματική αυτή Ενότητα εξετάζει σε ποιο βαθμό μπορούν πολίτες με διαφορετικές αντιλήψεις να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά με πνεύμα αλληλοσεβασμού και να οδηγηθούν σε μια βαθύτερη κατανόησή τους. Επίσης, εξετάζει θέματα σχετικά με την υγεία της γυναίκας σε τομείς αναπαραγωγικής ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας της εγκυμοσύνης και του τοκετού, της προγενετικής διάγνωσης και των διαφόρων τύπων καρκίνου.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της Θεματικής Ενότητας, αυτό περιλαμβάνει ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στους ηθικούς προβληματισμούς από την γυναικεία υπογονιμότητα, εστιάζοντας στην αναπαραγωγική αυτονομία. Επιπροσθέτως, εξετάζονται τα συναφή ηθικά διλλήματα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ527
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΒΙΗ611 Νευροηθική ΒΙΗ526 Ιατρική Δεοντολογία »