ΒΙΗ524 Βιοηθική και Βελτιώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ524 Βιοηθική και Βελτιώσεις

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας Βιοηθική και Βελτιώσεις είναι να προσφέρει στους φοιτητές/-τριες τη δυνατότητα:

 • Να εξοικειωθούν με τις σημαντικότερες θεωρήσεις, γύρω από το ζήτημα της ηθικής των ανθρώπινων βελτιώσεων.
 • Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπινων βελτιώσεων όπως είναι οι φαρμακευτικές, οι γενετικές κλπ., καθώς και τους διάφορους προβληματισμούς που εγείρουν.
 • Να συνδέσουν τις θέσεις των κυριότερων κανονιστικών ηθικών θεωριών με την αντιμετώπιση του ζητήματος των ανθρώπινων βελτιώσεων.
 • Να κατανοήσουν τους κινδύνους που εγείρει για τον ηθικό χαρακτήρα των πράξεων μας, η ηθική ενίσχυση των ανθρώπων με τεχνητά μέσα.
 • Να διευρύνουν την κατανόηση τους για το τι σημαίνει ανθρώπινη βελτίωση μέσα από την εξέταση του ζητήματος της δυσγονικής

Στόχος της Θ.Ε. «Βιοηθική και Βελτιώσεις», είναι να εισάγει τους φοιτητές στις  σημαντικότερες τοποθετήσεις  καθώς και στις βασικές έννοιες γύρω από το ιδιαίτερα σύγχρονο και επίκαιρο ζήτημα της ηθικής των ανθρώπινων βελτιώσεων.

Στην εν λόγω θεματική ενότητα παρουσιάζονται αρχικά οι κυριότερες θέσεις και τα επιχειρήματα των υποστηρικτών των ανθρώπινων βελτιώσεων, καθώς και των κριτικών στις βελτιώσεις, ανάμεσα στους οποίους ανήκουν και σημαντικοί διανοητές του καιρού μας όπως ο Jürgen Habermas και ο Francis Ukuyama, ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν εκείνο το γνωστικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να επεξεργαστούν τα πιο εξειδικευμένα ζητήματα που θα εξεταστούν στο υπόλοιπο μέρος της Θεματικής Ενότητας. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι ηθικές διαστάσεις των βελτιωτικών επεμβάσεων στο σώμα και στο μυαλό μας είτε μέσω φαρμακευτικών σκευασμάτων, είτε μέσω προθέσεων, είτε μέσω ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων.

Επιπλέον, θα γίνει προσπάθεια να απαντήσουμε στο ερώτημα, αν θα πρέπει να γίνουμε ηθικότεροι με τη χρήση τεχνητών μέσων  και αν οι ανθρώπινες βελτιώσεις υπονομεύουν δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και η επιστήμη. Μέσω των θεματικών ενοτήτων για την ευγονική και την δυσγονική θα τεθεί ξανά το ζήτημα του ορισμού της ανθρώπινης βελτίωσης και της διαφοροποίησης της από άλλες πρακτικές, καθώς και των ηθικών απαιτήσεων που εγείρουν τα διαφορετικά μέρη (γονείς, παιδιά, κοινωνία) στη διαδικασία λήψης προγεννητικών αποφάσεων.

Τέλος, με δεδομένο ότι η ανθρώπινη βελτίωση δεν στοχεύει απλά στην ενίσχυση των ικανοτήτων μας αλλά και στην επιμήκυνση της ίδιας μας της ζωής, θα εξετάσουμε αν εν τέλει είναι ορθολογικό να επιδιώκουμε την παράταση της ζωής μας ή αν η ύπαρξη του θανάτου νοηματοδοτεί το βίο μας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ524
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό