ΒΙΗ513 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ513 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική:

 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους και αναπτυσσόμενους διεπιστημονικούς κλάδους, στο πλαίσιο του οποίου τίθενται εξαιρετικά σημαντικά και καινοφανή ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά άπτονται της καθημερινής ζωής των σύγχρονων πολιτών ανά τον κόσμο και απαιτούν σύνθετη προσέγγιση, αφού όλα εξαρτώνται από ποικίλες φιλοσοφικές, ηθικές, νομικές, κοινωνικές και ιατρικές παραμέτρους.
 • Αφομοίωση του εννοιολογικού πλαισίου
 • να αναδείξει την Εφαρμοσμένη Ηθική ως έναν σπουδαίο κλάδο της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, ο οποίος δεν αφορά μόνο όσους έχουν κάνει εξειδικευμένες σπουδές φιλοσοφίας, αλλά αντιθέτως αφορά άμεσα όλη την κοινωνία. Η Εφαρμοσμένη Ηθική καταπιάνεται με ερωτήματα της καθημερινής ζωής και βασίζεται σε προβληματισμούς που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το επιστημονικό και ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο.
 • Να καταδείξει τον πρακτικό χαρακτήρα αυτού του κλάδου, την αναγκαιότητά του στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίας και ασφαλώς της συμβολή του στην κατανόηση και αντιμετώπιση προκλήσεων που απασχολούν όλους τους πολίτες.
 • Να καλλιεργήσει την κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Να εξασφαλίσει κίνητρα και διανοητικά εργαλεία για την ανάπτυξη αυτόνομης επιχειρηματολογίας
 • Να βελτιώσει την επαγγελματική απόδοση και να ενισχύσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση δημόσιων λειτουργών, ιατρών, νοσηλευτών και των λοιπών ενδιαφερομένων που θα συμμετάσχουν.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της Θ.Ε, αυτό περιλαμβάνει ποικιλία επιμέρους θεματικών, δεδομένου ότι η Εφαρμοσμένη Ηθική και η Βιοηθική, ως κλάδος της πρώτης, περιέχουν πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Κάθε διδακτική υπονεότητα εστιάζει και σε διαφορετικό θέμα, ώστε κάθε εβδομάδα να διδάσκεται ένα αυτοτελές μάθημα και να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προβληματικές. Εν συνόλω, η Θ.Ε. θα αναδείξει δέκα πτυχές της Εφαρμοσμένης Ηθικής και της Βιοηθικής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η επιχειρησιακή ηθική, η περιβαλλοντική ηθική, ο προβληματισμός για την ηθική ευθύνη των επιστημόνων και τη διεύρυνση της ισχύος της επιστήμης κ.λπ.

Οι θεματικές υποενότητες έχουν επιλεγεί με γνώμονα την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των φοιτητών και επιδίωξη των συντελεστών της Θ.Ε. ήταν τα θέματα που θα συζητηθούν είτε να απασχολούν ήδη την κοινή γνώμη σε διεθνές επίπεδο είτε να αναμένεται εύλογα πως θα την απασχολήσουν στο ορατό μέλλον, δεδομένου ότι η Εφαρμοσμένη Ηθική και η Βιοηθική εξαρτώνται σημαντικά από την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
 • Κόστος: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό