ΒΙΗ511 Ιστορία των Ηθικών Θεωριών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ511 Ιστορία των Ηθικών Θεωριών

H Θεματική Ενότητα Ιστορία των Ηθικών Θεωριών αποτελεί μια εισαγωγή στις κυριότερες θέσεις και τα επιχειρήματα των σημαντικότερων ηθικών θεωριών, ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν εκείνο το γνωστικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να επεξεργαστούν τα ηθικά προβλήματά στη βιοηθική και την εφαρμοσμένη ηθική που θα συναντήσουν στις επόμενες ενότητες. Αρχικά θα εξεταστούν τα προβλήματα του ορισμού του αγαθού βίου και του προσδιορισμό των εγγενών αγαθών,  όπως τα έχουν επεξεργαστεί φιλόσοφοι της κλασικής εποχής, καθώς και της ελληνιστικής περιόδου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη μελέτη ζητημάτων που αφορούν την αντικειμενικότητα, το σχετικισμό και τον μηδενισμό στην ηθική όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από τις ποικίλες μορφές σκεπτικιστικών θεωρήσεων. Για τις προσπάθειες εύρεσης κριτηρίων ορισμού των ορθών πράξεων καθώς και του ενάρετου χαρακτήρα, θα ανατρέξουμε στις νεότερες και σύγχρονες κανονιστικές θεωρίες, ξεκινώντας από διάφορες εκδοχές συνεπειοκρατίας (όπως είναι ο κλασικός ωφελιμισμός, ο ωφελιμισμός διπλού επιπέδου και ο προτιμησιακός ωφελιμισμός), τις δεοντοκρατικές θεωρίες με ιδιαίτερη έμφαση στην καντιανή  ηθική, καθώς και τη θεωρία κοινωνικού συμβολαίου, και θα συνεχίσουμε με πιο σύγχρονες θεωρήσεις όπως είναι η αρετοκρατική ηθική και η φεμινιστική ηθική. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ511
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΒΙΗ512 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων