ΜΕΣ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΜΕΣ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

Η μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΣ701Β είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ΘΕ : ΕΝΔ511, ΕΝΔ512,ΜΕΣ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΜΕΣ523, ενώ η ΜΕΣ701Α αποτελεί συναπαιτούμενή της.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ701Β
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΜΕΣ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι