ΜΕΣ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΜΕΣ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Η μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΣ701Α είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ΘΕ : ΕΝΔ511, ΕΝΔ512,ΜΕΣ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΜΕΣ523

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ701Α
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -