ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

02
Τετ, Δεκ

ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

  • να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 8ο αιώνα μ.Χ. έως και τον 15o αιώνα μ.Χ.
  • να θεωρήσουν τα πνευματικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που βρήκαν απήχηση στη βυζαντινή κοινωνία ανάλογα με τη χρονική περίοδο και το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της ανάπτυξής τους
  • να μελετήσουν αντιπροσωπευτικά κείμενα αφενός της λόγιας βυζαντινής γραμματείας (από μετάφραση), αφετέρου της δημώδους βυζαντινής και λογοτεχνίας (από το πρωτότυπο)
  • να εξετάσουν με γνώμονα χαρακτηριστικά παραδείγματα συγγραφικής δημιουργίας τις γραμμές συνεχείας αλλά και τις απόπειρες ανανέωσης και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε χρονικές περιόδους και γραμματειακά είδη

  • Κωδικός: ΕΛΛ412
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης:
    Δύο γραπτές εργασίες και μια εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).