ΨΗΔ511: Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΨΗΔ511: Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο

Η Θεματική Ενότητα ΨΗΔ511, «Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο», εξετάζει, επιλεκτικά, πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που επέδρασαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού κόσμου, της πολιτικής του συγκρότησης, της ιδεολογίας του και της αισθητικής του. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία της πολιτικής σκέψης των αρχαίων Ελλήνων (με έμφαση στη δημοκρατία), κοινωνικές παράμετροι (η ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών, η θέση της γυναίκας, η δουλεία), οι θρησκευτικές αντιλήψεις ,στοιχεία φιλοσοφίας (Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέατρο, στα δημόσια θεάματα και στην ψυχαγωγία ως παιδευτικό αγαθό.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΨΗΔ511
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό