ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι

ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις

Η θεματική ενότητα προσεγγίζει τα θέματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις από τη νομική και την οικονομική τους διάσταση. Αναπτύσσονται πτυχές που διέπουν το εργατικό δίκαιο, και πως το δίκαιο αυτό επηρεάζει τη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων εταιριών. Εξετάζονται επίσης θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και εργασιακές σχέσεις, προσφορά εργασίας, ζήτηση εργασίας, διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις, αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κανόνες και θεσμοί εποπτείας στις εργασιακές σχέσεις, προσδιορισμός του εργατικού μισθού, ανθρώπινο κεφάλαιο, μετανάστευση, εργατικά σωματεία, διαφορές μισθών, ανεργία, διανομή εισοδήματος  και οικονομική πολιτική.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ252, ΠΔΕ302

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ455
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate