ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική. Αναλύει τις κυρίαρχες τάσεις και πρακτικές των σύγχρονων μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο πρόσφατες από αυτές, τονίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο  του εξευρωπαϊσμού και της μεταφοράς πολιτικών κατά τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη, τη δομή και λειτουργία του πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύει την επίδραση της περιφερειακής πολιτικής  στη μείωση των ανισοτήτων  στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αναπτύσσει τις θέσεις γύρω από την ιδιωτικοποίηση ή μη των δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο από πλευράς του κράτους των ιδιωτικοποιημένων δημοσίων επιχειρήσεων. Τέλος, παρουσιάζει διεξοδικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με το δημόσιο προϋπολογισμό (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση, έλεγχος), δεδομένου ότι αυτός αποτελεί το σημαντικότερο μηχανισμό με τον οποίο το κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του. 

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ454
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate