ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

Η θεματική ενότητα αποτελείται από σειρά σεμιναρίων ερευνητικού χαρακτήρα τα οποία καταπιάνονται με διάφορα επίκαιρα θέματα διαφόρων πτυχών της διοίκησης.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ202

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ453
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate