ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

Η θεματική ενότητα αποτελείται από σειρά σεμιναρίων ερευνητικού χαρακτήρα τα οποία καταπιάνονται με διάφορα επίκαιρα θέματα διαφόρων πτυχών της διοίκησης.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ202

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ453
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό