ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης

Η θεματική ενότητα παρέχει τα εννοιολογικά εργαλεία και το θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη και ανάλυση της εταιρικής στρατηγικής. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, τη σχέση στρατηγικής και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος , τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής καθώς και τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας, στρατηγικής, ηθικής, κουλτούρας  και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ351, ΠΔΕ352

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ451
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate