ΠΔΕ404: Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

ΠΔΕ404: Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν το Δίκαιο και πιο συγκεκριμένα αρχές και έννοιες που αφορούν στο Διοικητικό Δίκαιο και στο Εμπορικό Δίκαιο. Οι δύο αυτοί κλάδοι δικαίου έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.  Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στο Δίκαιο, κλάδοι δικαίου και τα χαρακτηριστικά τους, γενικές αρχές Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, γενικές αρχές Εμπορικού Δικαίου, είδη Εμπορικών εταιριών και συναλλαγών, κανόνες εποπτείας της αγοράς, επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων.  Η ενότητα επίσης εξετάζει το νομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και αναλύει νομικά θέματα που αντιμετωπίζει συχνά μια επιχείρηση κατά τη σύσταση και λειτουργία της όπως προϋποθέσεις ίδρυσης, κανόνες εποπτείας, οικονομικές συναλλαγές, κυρώσεις, περιουσιακό δίκαιο, εταιρική νομοθεσία (καταστατικό ίδρυσης εταιρίας, κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρίες, εταιρική διακυβέρνηση και νομοθεσία κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, εξυγίανση και πτώχευση εταιρίας, λύση και εκκαθάριση).

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ151, ΠΔΕ201

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ404
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate