ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ

Η θεματική ενότητα διερευνά τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ μέσα στο διεθνή χώρο, εξετάζει τη διαδικασία έρευνας μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο και αναλύει τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το διεθνές περιβάλλον. Διερευνά διάφορες στρατηγικές και μεθόδους για την τμηματοποίηση και επιλογή ξένων αγορών και αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία του μείγματος διεθνούς μάρκετινγκ, δηλαδή την τιμολόγηση, το προϊόν, την προβολή και τα κανάλια διανομής. Στα πλαίσια της θεματικής εξετάζεται η διαδικασία οργάνωσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της δραστηριότητας του διεθνούς μάρκετινγκ.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ202

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ403
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό