ΠΔΕ401: Ηγεσία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ401: Ηγεσία

Η θεματική ενότητα εισαγάγει τον φοιτητή στα κύρια συστατικά της ηγεσίας, με βάση την αρχή ότι η ηγεσία είναι δυναμική και όχι στάσιμη. Στα πλαίσια αυτά, η θεματική εξετάζει τις κυριότερες θεωρίες της ηγεσίας και επικεντρώνεται στη σχέση ηγέτη, οπαδών και περιστάσεων στην εξερεύνηση της διαδικασίας της ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της κουλτούρας και του κοινωνικού φύλου στην ηγεσία, στη χαρισματική ηγεσία, στα χαρακτηριστικά και τις αξίες των ηγετών, στο ρόλο των οπαδών, όπως και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ηγέτες καθώς επίσης και στο ρόλο της δύναμης και της επιρροής σε διάφορες μορφές οργάνωσης.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ252

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ401
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό