ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση

Η θεματική ενότητα εξετάζει την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό, την επιλογή διαδικασιών παραγωγής, το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, το σχεδιασμός παραγωγικών μονάδων, τη διαχείριση και έλεγχο αποθεμάτων καθώς και το γενικό προγραμματισμό παραγωγής. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονα θέματα στην επιχειρησιακή διοίκηση όπως: συντονισμός των οργανωτικών λειτουργιών, βελτίωση της ποιότητα και θέματα στη διεθνή παραγωγή.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ253

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ352
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό