ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών

Η θεματική ενότητα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και εξετάζει τις δραστηριότητες και διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται διάφορα θέματα όπως η αναγνώριση και η επαφή με τον πελάτη, η εκλογή κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της υπηρεσίας, διοίκηση συστημάτων αναμονής, ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών πόρων, και η διοίκηση προσφοράς και ζήτησης.  Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και εκτέλεση του συστήματος παράδοσης υπηρεσίας, καθώς και σε νέες μεθόδους αξιολόγησης υπηρεσιών οι οποίες πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση διαφόρων οργανισμών παροχής υπηρεσιών.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ101

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ303
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate