27
Σαβ, Νοε

ΠΔΕ301: Νομισματικά και Τραπεζικά

Η θεματική ενότητα εξετάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον τρόπο λειτουργίας τους, τη ποσότητα χρήματος και τη λειτουργία της σε μια οικονομία καθώς και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ301
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό