ΠΔΕ301: Νομισματικά και Τραπεζικά - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι

ΠΔΕ301: Νομισματικά και Τραπεζικά

Η θεματική ενότητα εξετάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον τρόπο λειτουργίας τους, τη ποσότητα χρήματος και τη λειτουργία της σε μια οικονομία καθώς και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ301
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate