ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά

Η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει την επίδραση που έχουν ομάδες,  άτομα και δομές πάνω στη συμπεριφορά μέσα σε ένα οργανισμό. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αντίληψη και τρόποι λήψης αποφάσεων από άτομα, συμπεριφορά ομάδων και τρόποι λήψης αποφάσεων από ομάδες, συμπεριφορά του ατόμου, θεωρίες υποκίνησης, δύναμη και σύγκρουση, ηγεσία, οργανωτική δομή και σχεδιασμός, οργανωτική αλλαγή, οργανωτική κουλτούρα, και ανάπτυξη οργανισμού.


Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ101

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ252
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό