27
Σαβ, Νοε

ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σκοπός της θεματικής είναι η μελέτη των βασικών αρχών και αναλυτικών μεθόδων της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης  τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και τα διάφορα είδη αξιογράφων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: επιτόκια και διαχρονική αξία του χρήματος, κίνδυνος και απόδοση, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κεφαλαιαγορές, πρόβλεψη χρηματικών ροών και ατομικές εφαρμογές χρηματοοικονομικής.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ102, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ251
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό