ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα εξετάζει τη διοίκηση της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας σε ένα οργανισμό. Η ενότητα επικεντρώνεται σε θέματα διοίκησης που απορρέουν από την ύπαρξη πληροφορικής τεχνολογίας και τμημάτων Διοίκησης Πληροφορικής σε οργανισμούς. Στα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και έλεγχος πληροφορικής τεχνολογίας, αξιοποίηση πληροφορικής τεχνολογίας μέσα στην επιχείρηση, η χρήση πληροφορικής τεχνολογίας για απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού και η διοίκηση τμημάτων πληροφορικής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ203
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό