27
Σαβ, Νοε

ΠΔΕ201: Διοικητική Λογιστική

O βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας  είναι η παροχή πληροφοριών στους διευθυντές μιας επιχείρησης για έλεγχο δραστηριοτήτων, σχεδιασμό, αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Τα θέματα που εξετάζονται είναι: προϋπολογισμοί, αξιολόγηση επενδύσεων, ανάλυση κόστους, κοστολόγηση προϊόντων, οριακή κοστολόγηση,  πρότυπο κόστος, αξιολόγηση προσωπικού, κατανομή κόστους, νέο βιομηχανικό περιβάλλον, εξατομικευμένη και κατά φάση κοστολόγηση, κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ151

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ201
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό