01
Τετ, Δεκ

ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στα βασικά θέματα που αναλύουν τα σύγχρονα Μακροοικονομικά. Στη θεματική ενότητα αναλύονται τα εξής θέματα: ΑΕΠ και η μέτρηση του, τιμές και πληθωρισμός,  μακροοικονομική μεγέθυνση, επενδύσεις, αποταμίευση, και χρηματοπιστωτικό σύστημα, η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας, Κεντρική Τράπεζα και νομισματική πολιτική, οι αιτίες και οι συνέπειες του πληθωρισμού, συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο διεθνών πληρωμών, συνολική ζήτηση και προσφορά, η σημασία της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ152
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό