ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I

Η θεματική ενότητα καλύπτει την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων για επίλυση πρακτικών επιχειρησιακών προβλημάτων. Εξετάζονται βασικά εφαρμοσμένα θέματα όπως συναρτήσεις, όρια και συνέχεια συναρτήσεων, παράγωγοι, μερικές παράγωγοι και εφαρμογές τους, ολοκληρώματα και οι εφαρμογές τους, ολοκλήρωση και τεχνικές ολοκλήρωσης, ακολουθίες, σειρές,  διαφορικές εξισώσεις,  γραμμικά συστήματα, πίνακες και ορίζουσες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ103
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό