ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στα βασικά θέματα που αναλύουν τα σύγχρονα Μικροοικονομικά. Στη θεματική ενότητα αναλύονται τα εξής θέματα: γενική εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, αναλυτικά εφόδια της οικονομικής ανάλυσης, θέματα ζήτησης και  προσφοράς , η συμπεριφορά του καταναλωτή και του παραγωγού, δομή της αγοράς, ανταγωνιστικές και άλλες αγορές , οργάνωση της επιχείρησης, αγορά των συντελεστών παραγωγής, δημόσιος τομέας και οικονομία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ102
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό