ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική

Οι τράπεζες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον κινδύνου. Αυτή η θεματική ενότητα εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς στο πλαίσιο του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και σε σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες.

  • Κωδικός: ΟΙΚ426
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -