ΟΙΚ424: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ424: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Η ενότητα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης και συζήτησης των στρατηγικών και τεχνολογιών που εμπλέκονται. Εξετάζει βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου, συζητά και εξηγεί θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα διεξαγωγής εργασιών μέσω του διαδικτύου και του Web, και παρουσιάζει μεθόδους για την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: E-business υποδομών, πώληση και εμπορία στο Web, Web Server Hardware και Software, στρατηγικές Business-to-Business, Εικονικές Κοινότητες, Διαδικτυακές Πύλες, λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, συστήματα πληρωμών, ασφάλεια και εμπειρία του χρήστη.

  • Κωδικός: ΟΙΚ424
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -