ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών

Η θεματική ενότητα αποτελεί εισαγωγή στη διαχείριση λειτουργιών, στη στρατηγική επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό του προϊόντος και την επιλογή της διαδικασίας, στην εφοδιαστικής αλυσίδας, στον ποιοτικό έλεγχο, στην πρόβλεψη, τσην ικανότητα σχεδιασμού, στο σχεδιασμό του συστήματος εργασίας, και στη διαχείριση του έργου.

  • Κωδικός: ΟΙΚ423
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -