ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι

ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών

Η θεματική ενότητα αποτελεί εισαγωγή στη διαχείριση λειτουργιών, στη στρατηγική επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό του προϊόντος και την επιλογή της διαδικασίας, στην εφοδιαστικής αλυσίδας, στον ποιοτικό έλεγχο, στην πρόβλεψη, τσην ικανότητα σχεδιασμού, στο σχεδιασμό του συστήματος εργασίας, και στη διαχείριση του έργου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ423
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate