ΟΙΚ422: Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ422: Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Η θεματική ενότητα  έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές καλύτερη στρατηγική κατανόηση της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου ως σύνολο, να ενισχύσει τη γνώση των εννοιών που έχουν ήδη αναφερθεί, εφαρμόζοντάς  τους στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η θεματική ενότητα ασχολείται με θέματα εξειδικευμένα για τη βιομηχανία και στρατηγικές επιπτώσεις τους. Περιλαμβάνονται θέματα όπως: 

 • Εισαγωγή στη στρατηγική, το σχεδιασμό και τη δομή της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Στρατηγική ανάλυση  στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου  και το μοντέλο διαδικασιών.
 • Στόχοι στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Εσωτερική ανάλυση στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Στρατηγική επιλογή στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 • Κωδικός: ΟΙΚ422
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης:

  -