ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών

Η θεματική ενότητα  έχει ως στόχο να δώσει μια εισαγωγή σε μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση οικονομικών στοιχείων , και  τις πρακτικές και υπολογιστικές πτυχές των εν λόγω μοντέλων.
Κάθε μοντέλο παρουσιάζεται  θεωρητικά, και στη συνέχεια εφαρμόζεται  σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση λογισμικού, όπως π.χ. το λογισμικό  MATLAB. 

  • Κωδικός: ΟΙΚ418
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -